Človek bol v púšti

Človek bol v púšti, v púšťave,

kde piesok len a kamene,

a každá rastlinka, čo z piesku vzlína,

bojuje o holý život.

 

Človek bol v púšti, v pustatine

a vzal tam aj priateľa – brata – syna –

toho malého vrchára.

A on mu vraví: Vieš ty, tato,

čo spravím, keď prídem domov?

Najem sa syra a medu.

Nečítal on tie state bájne,

Jak prišiel praotec Čech a hlesol:

Krajina oplývá mlékem a strdím.

Mlieko jak syr a strdí jak med.

Praotec Sloven sa vrátil do kraja,

kde zrodila sa driev Matka sláva,

prapredok s ranným Slnkom

ju v drievnych dobách objavil.

 

Sloven veď riekol: Krásna Zem,

veď – divovia tešia sa s nami,

bohatosť Zeme, Matičky

a priazeň Otca Nebeského

a jeho divov  rodiny.

Tu v šťastí žite, deti, ženy,

muži, čo chránia rody, zem

a s láskou zdieľajte krajinu túto,

čo kvetmi a plodmi prekvitá

v kruhu bytosti rastlinných,

v kruhu bytostí životných.

Tu v sile vitajte hostí,

čo uctia si vášho ducha a kmeň.

 

Človek bol v púšti – púšťave,

kde jasne zrel do domova,

tam v hline každú rastlinku

bedlivo treba pestovať.

A vy, slovjedi – nedbalí

ste krásnej zeme svojej!

Nevážite si žiadnu piaď,

len slepo vodou mrháte,

v neúcte k predkom a krajine,

za misu centov zem púšťate!

 

Človek bol v púšti a vrátil sa,

a vidí jak polia zasiate

v chemickom pojení živoria.

Veď ony plody dajú, hej,

ale aj s jedom, čos´ im dal.

 

Človek bol v púšti, pustovni,

Kde dávny rod ctí svoju Zem

A dáva chvály, obrady,

obriadi kvapku dažďa.

Človen dnes vraví: na Zemi

mnoho je ducha prameňov.

A my, ľud slova, činov, cti,

tiež prameň náš si ochráňme!

 

Ty nepredávaj rodnú zem,

prsia a lono Matky,

úctivo dávaj obvetu –

– vetu, čo vracia čistý raj.

Správaj sa úctivo v raji tom,

bo vyvrhne ťa v krútňave.

 

Ty žiješ v Zemi, vo svätej,

bohatej vodou, plodinou,

ovocím, zeľom,  mliekom  i medom,

poživou i živou živou.

Obklopený si rastením

obklopený si zverinou,

obklopený si divmi hviezd

v posvätnom kruhu zrodenia.

 

Človek bol v púšti púšťovej

a keď sa vrátil, bozkal zem.

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/clovek-bol-v-pusti

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.