Otázka Žiarislava vo veci sčítania ľudu a rodného – prírodného – pôvodného duchovna

Priatelia, súrodenci, spolupútnici, bytosti.

Tesne po rozoslaní článkov na Rodnej Ceste vo veci sčítania ľudu, a v tých článkoch bola výzva na to, aby sme sa prihlásili k pôvodnému duchovnu, prišiel ku mne ohlas, že v tej dobe sa dohodli ľudia so Svätohája rodnej viery inak (spolok z východného Slovenska). Je možné, že aj iní sa zahĺbili, ale nemáme o tom správy.

Otázka označenia nášho duchovna je isteže dôležitá.
Netrvám na označení „Pôvodné duchovno“ , osobne považujem za jadrovejší pojem „rodné duchovno“, avšak za spoločensky dnes menej prijateľné. Žiarislav tu nie je na to, aby diktoval iným, ale aby chránil záujmy a prežitie pôvodnej – prírodnej kultúry a napomohol jej rozvoju. Takže – ak máte iné návrhy, tak ich pošlite čo najskôr aj so zdôvodnením. Nie je nutné, aby sme všetci napísali to isté, ale ak je záujem o spoločné pôsobenie, vec bude silnejšia a pôsobivejšia.
Vážim si prácu každého, kto sa snaží o obrodu rodných vecí, pôvodnej – prírodnej kultúry, aj keď prirodzene to každý cíti trochu inak. Rád prijme človek aj vety tých, čo mu nie sú priateľsky naklonení. Nebolo by dobré, keby sme nevypočuli akýkoľvek hlas.

Je to už len niečo vyše dvoch mesiacov do sčítania, pisateľ sa o tom dozvedel len nedávno, keďže žije trochu obďaleč od spoločenského diania. Urobme, čo sa dá, pre dobrú vec.
Ak by sme sa dohodli na inom označení a znamenalo by to nárast nášho hnutia, môžeme ešte označenie zmeniť. Ak áno, tak čo najskôr.

Chvála.

Žiarislav

Spojenia: diva@ved.sk, 0907 740 868

 

TÉMA NA RODNEJ CESTE: SČÍTANIE ĽUDU – RODNÉ DUCHOVNO všetky články TU

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-pov-duch3-otazka-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.