Ako by mohli vyzerať pôrody 2: O VÝBERE SPÔSOBU PÔRODU

bocian.gif

Nejestvuje žiadny návod na pôrod, ktorý by sa dal všeobecne uplatniť ako najlepší pre každého. Podstatné je, v akom duševnom a telesnom stave je žena a ako sa k tomu postaví. V zásade je mnoho spôsobov, ako môže pôrod prebehnúť. 

Núdzový pôrod si obvykle nevyberáme, ale za bežných okolností si žena, ak je duševne v zásade spôsobilá, ak je vyrovnaná, vnímavá a znalá základných chodov, vyberie si spôsob pôrodu i jeho miesto. Nemali by sme žene upierať výber spôsobu pôrodu, keď už zvieratá majú toto právo a po prieskume voľne chovaných zvierat (nie týraných v nedobrých chovoch) môžeme povedať, že zvieratá v zásade s pôrodom nemajú ťažkosti. Pravdaže, ženy na rozdiel od slobodných zvieracích samíc sú často ženy na tom horšie, keďže sú často stresované, nesebavedomé a nezriedka aj telesne menej pohyblivé. Avšak je mnoho rovín pôsobenia, ktorými môžeme v ľudskej spoločnosti tieto nevýhody zmierniť, alebo odstrániť. Od duchovnej prípravy až po modernú vedu. Netreba byť zaslepený a odmietať ktorýkoľvek z reťazca poznania ľudskej kultúry, od vied až po duchovná. A taktiež ho nepovažovať za jediný správny.

 

DOMÁCI PôROD 
nie je vhodný pre každého. Ženy sa dnes spravidla zúčastňujú tehotenských prehliadok. Ak by sa pri prehliadkach, či inak, javili riziká, akiste je to samozrejmé riešiť s medicínskou vedou. Domáci pôrod je teda vhodný pre ženy, ktoré sú zdravé a tehotenstvo sa javí bez ťažkostí, všetko nasvedčuje zdravému priebehu. Lenže to nie je všetko. Domáci pôrod je vhodný len pre ženy, ktoré sú o ňom vnútorne presvedčené, hlavne v našich podmienkach, kde to nie je bežné a samozrejmé, ako napríklad v Belgicku, alebo aspoň všeobecne tolerované, ako v Nemecku. Takže treba mať radšej viac pokoja, ako menej. Ďalšia dôležitá vec – domáci pôrod je skôr dobrý pre ženu, ktorá má vo svojom dome pocit bezpečnosti a súladu. Ak mal pri tradičnom pôrode muž sklony k panike, babice mu dali nosiť vodu, narúbať viac dreva, alebo ho inak zamestnali ďalej odo dverí. Pri pôrode môže byť len vyrovnaný muž a aj to len vtedy, ak si to žena praje. Samozrejme, pri pôrode by mala byť odborná pomoc. Teda vedomecky, alebo vedecky pripravená. Tradične to bola vedma – babica, dnes často dula – pôrodná asistentka. V našich podmienkach od doby komunizmu nie je lekárom umožnené zúčastňovať sa domácich pôrodov, čo sa v blízkej dobe bude riešiť. V krajinách prírodných kultúr sú známi aj pôrodní vedomci, v niektorých krajinách západnej Európy je medicínska asistencia pri domácom pôrode samozrejmosťou. Isteže nájdu sa fanatici, ktorí sa snažia vyhlásiť domáce pôrody za niečo nenormálne, avšak musíme si uvedomiť, že ak je blaho rodičky nejaká hodnota a rodička sa v nemocničnom prostredí cíti zle, alebo je nemocničným prostredím z rôznych dôvodov stresovaná, nútiť ju rodiť proti jej presvedčeniu je nielen nevhodné, neslobodné a nedôstojné, ale aj nebezpečné a v podstate by to mohlo byť aj protiprávne. Štatisticky je v krajinách so základnou vzdelanosťou, lekárskou starostlivosťou, životnou úrovňou a základnou čistotou len minimálny rozdiel medzi bezpečnosťou domácich a nemocničných pôrodov. Vzhľadom na to, že sú rôzne uhly hodnotenia bezpečnosti, nie je vôbec jednoduché určiť, čo je bezpečnejšie. Uveďme len jednoduchý príklad – pri nemocničných pôrodoch sa neberie dlhšie hojenie narezaní rodidiel (prirodzené natrhnutie sa hojí rýchlejšie) ako komplikácia, ktorú by štatistiky radili medzi riziká. Na podrobnejšie rozvinutie tohto odstavca by sme potrebovali knihu, možno knihy, možnože ale práce celých skupín odborníkov rôznych oblastí, vrátane tých, ktorí vnímajú nielen molekuly, ale aj dušu. Nakoniec, dnes sa dá získať o tomto mnoho literatúry, pretože otázka pôrodov sa znovu otvára v celom svete. Kým minulé storočie sa nieslo v znamení úsilia o čo najväčší technický rozvoj pôrodnej modernej medicíny, začiatok 21. storočia sa nesie v znamení úsilia o obrodu prirodzenosti aj v tomto smere. Tento pohyb sa pochopiteľne začal v najmodernejších krajinách, kde počet cisárskych rezov v niektorých pôrodniciach dosiahol hrozivých 40 percent.

 

Technicky a psychologicky vzaté, najlepší by bol pôrod, pri ktorom by si mohla rodička (najlepšie za podpory muža) vybrať vedeckú aj vedomeckú pomoc. Už nejaký čas pred pôrodom (bežne nevieme dňa ani hodiny) by sa mala s vybranou pomocníčkou (pomocníkom) zhovárať a prebrať základné chody i podrobnosti, aby podľa možností čo najviac vecí bolo jasných, vrátane nakladania s dieťaťom a placentou. Z duchovného hľadiska je možné prebrať aj spôsob duchovného očistenia a naladenia bytostí, ktoré prekročia prah pôrodnej izby. Tradičná ochrana od vzorov kútnej plachty až po plamienok a iné „drobnosti“ môžu duševne pomôcť rodičke, ak tak vníma.

 

Ak sa má vec dobre podariť a je to vec náročná, je dobre o nej veľa verejne nehovoriť. Rozoberať pôrod je dobré len s osobami, ktoré sa ho zúčastnia a s vybranými poradcami. Čím menej rečí, tým lepšie – vedia tí, ktorí tvoria umelecké, či vedecké dielo, nie to ešte ak ide o dieťa, ktorí nie je dielom nejakej jednej osoby a v podstate ani len rodičov.

 

Po skúsenostiach s domácimi pôrodmi by sme mohli poradiť, že ak sa niekto slobodne a uvážene rozhodol pre túto možnosť, mal by si veci tak zabezpečiť, aby nebolo možné prekrútiť pôrod domáci na utajený.

 

Pôrod je sviatok. Je to posvätný úkon a tak ho treba aj vnímať. Tak, ako neslobodno znásilniť ženu, tak neslobodno znásilniť ani čas pôrodu, ak nejde o vyslovené prenášanie alebo inú rizikovosť. Žena je bytosť, ktorá nemusí podstupovať zasvätenia, ako chlapi, ale od prirodzenosti má dar najväčšieho zasvätenia – dar odnosenia a pôrodu nového života. My, muži, máme jej k tomu so všetkou úctou, bez povýšenia, namyslenosti a samopašnosti, s vedomím a pokorou, oddane slúžiť, a to tak, aby mohla porodiť tak, ako to cíti. Aj iné ženy k tomu majú byť nápomocné. Tajomstvo života treba pestovať, posilňovať a chrániť.

 

Ž.slav

 

Pisateľ zdôrazňuje, že domáci pôrod nepovažuje za vhodný pre každého, že k nemu nikdy nikoho nepresviedčal, ale že považuje za potrebné ochrániť práva rodičiek a práva na dobré narodenie detí,tak dievčat, ako aj chlapcov. Tiež pisateľ zdôrazňuje, že dobrý pôrod môže byť aj ambulantný, nemocničný riadený, alebo nemocničný „bežný“, ako aj nebežný, avšak tiež nie pre každého. Ale o tom snáď nabudúce.

 

6.10.10 Ako by mohli vyzerať pôrody (1.) O TEHOTENSKEJ PRÍPRAVE TU

28.6.10 KOVBOJKA PO DOMÁCOM PôRODE – Primár na rodičov zavolal policajtov a v rozpore s právom odmietol vystaviť hlásenie o narodeníTU

 

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-porody2-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.