Žiarislav – Gazdovská obroda v skratke: O trvalo udržateľnom gazdovaní

Prednáška na festivale „Permakultúra v meste“ v Bratislave – Sobota 12.11.16 o 16.00

Počas dňa – stánok gazdovskej obrody (privítame pomocníka).

Vodárenské múzeumDevínska cesta 1 (Karlova Ves)

O trvalo udržateľnom gazdovaní:

O založení spoločnosti a rozhlasovom vysielaní Gazdovskej obrody na Rodnej ceste.

O rozširovaní a prepájaní celonárodnej siete gazdov.

O vzdelávaní v oblasti prírodného hospodárstva.

husleŽiarislav: 

pôvodným menom Miroslav Švický,  sa po roku 2 000 presťahoval na opustenú horskú samotu nad Kokavou nad Rimavicou vo Veporských vrchoch, kde obnovil spustnuté gazdovstvo v novodrevnej podobe. Tam začal chovať kozy na mlieko a výrobu syrov a v menšom množstve i ovce a kone, dnes i včely.  Na vyklčovaných miestach založil na strmých stráňach záhrady a stupňovité políčka. Pôdu zúrodňuje navážaním  zeminy a hnoja a obrába ju zväčša prikrývaným senom, lístím a kôrou. Využíva prvky hospodárenia z dôb od neolitu podnes. Na svojej stránke Rodná cesta píše reťazec článkov Z vrchárskeho zápisníka, čo sú desiatky dielov – poučných, i vtipných príbehov z prírodného hospodárstva.  V roku 2016 založil na pôde spoločnosti Rodný kruh priemet Gazdovská obroda pre obnovu a rozvoj prírodného hospodárenia v krajine. Na februárovom, prvom zhromaždení Gazdovskej obrody sa v Zelenči sa zišlo 250 gazdov a gazdovaniu nápomocných. Z horskej redakcie Rodná cesta spustil rozhlasovú reláciu Gazdovská obroda, ktorej prvý diel prednedávnom odvysielal. Reťazec nahráva na prírodných gazdovstvách, ktoré postupne predstavuje. Každý piaty diel je rozhovor so znalcom na všeobecnú vec, ktorá sa týka ochrany a rozvoja prírodného hospodárenia v krajine.

 

GAZDOVSKÁ OBRODA V SKRATKE – Žiarislav  v bodoch:

o príbuznosti gazdovskej obrody s permakultúrou (vsuvka pre festival).

trvalo udržateľné hospodárstvo z minulosti

prepojenie desaťtisícročného vývoja s novou dobou a novými podmienkami

Človek – voľný chov zvierat (dávny spôsob)

staré spôsoby  obrábania pôdy (prikrývanie),

sebestačnosť a miestna sebestačnosť

spôsoby svojpomoci, pomoci a výpomoci

pokladne a potravinové a semenné banky

staré druhy odrôd

nové prvky

vzdelávanie – letné tábory, školy v prírode, zaúčanie pomocníkov za hospodárov

prevoz autami – úroda – mestá

nové nástroje a stroje

dotačné hospodárstvo – výhody a ohrozenie

zákonodarstvo

veľkoobchod  výhody, nevýhody

chémia, klonovanie, nadnárodné páky

nové druhy odrôd prírodných : (samorodné hrozná, tekvica pečiarka, odolné odrody, …)

privezené osvečené tradičné odrody (horské kiváky na Slovensku, farebná kukurica od pôvodných…)

Kým privezieš, uvažuj (nebezpečné invázne druhy – ázijské lienky, zlatobyľ ….)

Prenos správ:

knihy

médiá – časopisy, rozhlas, rozvid

 

Dôležitosť gazdovskej obrody v novom vývoji

Beseda

Chvála

 

viac: www.ved.sk, zemosvet.sk, www.festival.permakultura.sk/

 

 

 

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/ziarislav-gazdovska-obroda-skratke

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.