Točíme film o pôvodných sviatkoch Slovanov!

Dušičkové stretnutie so 4 obradmi

vlasy_dedKonečne je to tu! O týždeň – v dušičkovom čase, sa stretneme Na Medzi pri veľmi    zvláštnej príležitosti. Pôvodne plánované dušičkové sústredenie  síce bude, ale v trochu väčších obrátkach. Vrámci vzdelávania  Rodného kruhu budeme pracovať na príprave      obradov tak, že spojíme skutočnú obradovosť so záznamom pre tých, ktorí o našej kultúre takmer nič nevedia, ale aj pre    tých, ktorí si ju môžu vychutnať v podobe videného diela. Áno,    bude to dielo pre rozvid – televíziu a to dielo dukumentárne, bez    konfrontačných a bez bulvárnych podtónov. Konečne je tu    spoločenský záujem o natočenie dokumentu o pôvodnej duchovnej kultúre Slovenov.  Vo filme bude reč o siedmych  obradoch,    avšak 4 z nich budú snímané v podobe (ilustračných) záberov kamerami. Všetko pripravíme a urobíme tak, ako to má byť.  Žiarislav, ktorý stretnutie pripravuje, robí scenáre obradov bude film autorizovať, takže je tu záruka, naša práca bude dobre využitá. Niektorí členovia televízneho štábu Na Medzi boli, keď tu točili jeden slušný, krátky dokument. Tento však bude dlhší a náročnejší.      

Uskutočníme tieto 4 obrady: Cez deň obrad chvály (pri strome a studničke), obrad ochrany novorodeniatka, obrad sobáša. Pri šerení urobíme obrad odprevadenia duše    nebožtíka so zapálením hranice, na ktorej však nebude telo, ale v plátne bude zabalená drevená postava. Tak, ako sme aj pôvodne písali, tento ohrad ako hlavný v tomto čase bude zástupným (symbolickým) žiarovým obradom pre všetkých tých, ktorí v minulosti z nám pochopiteľných    dôvodov nemohli mať obrad v rodnom duchu. A teda za všetkých    predkov, ktorí žili s prvkami pôvodného duchovna bez posledného    bradu. Aj za našich niekoľkých súrodencov, ktorí vyvanuli z tela, avšak napriek ich vyznaniu a účastí na našich obradoch  nemali na svojom pohrebe obrad svojho ducha. Ich mená vyvoláme, a uskutočníme obrad odprevadenia. Po tomto obrade bude hostina tryzna s plodmi a nápojmi prichystanými a prinesenými a taktiež obradové a iné piesne a tance na počesť predkov. Tie budú znieť do noci.     

Pri tom všetkom bude naša činnosť rozdelená na časy, kedy natáčame a na časy, kedy nenátačame. Po zapálení hranice a uskutočnení obradov filmárska skupina odíde a obrad na počesť duchov s divotancovačkou bude pokračovať. Účastníci budú rozdelení do 2 skupín – na tých, ktorí sú uzrozumení s priamym natáčaním pre film a na    tých druhých, ktorú chcú tiež pomôcť, učiť sa, „obradovať“, ale nechú byť v priamych záberoch. Všetky podmienky a pripomienky preberieme na mieste.     

O každom obrade bude hovoriť  Žiarislav a budeme spolu obrady pripravovať od piatku. V sobotu točíme s prebiehajúcou prípravou a v nedeľu pokračujeme v obradových veciach a hovoroch. Na toto stretnutie nevyberáme vstupné. Tí, ktorí chcú podporiť našu činnosť, môžu dať obetinu.  Bude treba zbierať ešte haluzinu a pomôcť s prípravou iných vecí, takže uvítame aj skoršiu pomoc v ktorýkoľvek dohodnutý deň v týždni.               

Každý deň     

Stretnutie pripravuje Žiarislav so súrodencami z Rodného kruhu. Môžu sa ho zúčastniť aj priatelia z občín, ktorí sa chcú ústretovo zúčastniť obradov. Každý, kto chce prísť na toto obradno – pracovné stretnutie, nech zahlási vopred    svoju účasť (0907 740 868).     

Podmienkou účasti je novodrevný odev alebo odev dobový. Vítané sú odevy staršej doby (kto má), teda mužské    košele dlhšie, prepásané zvonku opaskom a podobne. Kto nemá dobové,    nevadí. Obrady sa zachovali do novoveku a uskutočňovali ich    predkovia aj v krojoch novších (prvky valaskej módy a podobne).         

Hudobné nástroje kto má, nech vezme. Staroveké bubny doby aj rámové, píšťaly, trombity,gajdice, ale aj stredoveké husle, basa, gajdy a rôzne samozvučné nástroje, ako ozembuchy roľničkové pásy a podobne. Masky (ded,    baba, turoň…) sú vítané. Obetiny – vypestov ané ovocie, obilie, picí med… Kto má picie rohy , drevené misky, drevenú lyžicu. Kto má odevy navyše môže požičať súrodencom. Ostatné veci ešte oznámime,    odpovieme na otázky. Živa!           

-rc-

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/tocime-film-o-povodnych-sviatkoch-slovanov

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.