Vrátiť sa do Časopis

Ako podporiť časopis Rodná cesta

 

Darujte 2% z dane občianskemu združeniu RODNÝ KRUH – pre časopis – rozhlas – rozvid – Rodná cesta

*******

Vo vedomeckom stredisku Na Medzi začal Žiarislav s priateľmi pripravovať nahrávacie štúdio

Zariaďujeme Štúdio Rodná cesta Na Medzi

Štúdio bude slúžiť na:

– nahrávanie hovoreného slova redakcie Rodná cesta – reťazcov ako Rodná cesta a Gazdovská obroda,

– a to priamo v stredisku Na Medzi

– alebo v prednáškach a besedách nahratých naživo v čajovniach a iných strediskách

– Nahrávanie novodrevnej hudby

– Výrobu vzdelávacích pomôcok pre dospelých i pre deti

– Spracovanie nahrávok a vidov pre účely nášho rozhlasu a rozvidu

Niektoré veci – hlavne nahrávaciu a ďalšiu techniku sme už vrámci možností zakúpili. Priestory zabezpečujeme svojpomocne, ale je však ešte dosť vecí, ktoré potrebujeme dokúpiť, ako – nahrávacie mikrofóny a inú techniku. Rozhodli sme sa pre techniku akosti profesionálneho stredu, keďže predpokladáme, že vytvoríme veci trvalejšej hodnoty, ktoré by mali mať aj zodpovedajúcu technickú úroveň.

Kto nás chce podporiť, tuto je naše spojenie: Vydavateľstvo Diva, Kokavka 14, 975 05 Kokava nad Rimavicou, tel. 0907 740 868, e-mail diva@ved.sk, číslo účtu vám poskytneme na požiadanie.

Číslo účtu: 0341641930/0900 Sl.sporiťeľňa, BIC: GIBASKBX, IBAN: SK 500 9 000 000 000 341 641 930

V prípade zaslania obeživa prosíme o tom upovedomiť na diva@ved.sk

Ďakujeme

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/tlaciva/casopis/ako-podporit-casopis