Sviatky

NAJVÄČSIA ZNAČKA JE BLÍZKA DUŠA

Vianočný darček nemusí byť z obchodu, môžeš ho pripraviť aj sám. Keď som bol malý chlapec, a v rodine bol nejaký sviatok, alebo Vianoce, vždy som sa snažil niečo vyrobiť, nejaký pekný darček, ktorý je jediný na svete. Otec ma k tomu viedol svojimi samorastami, vtedy sme aj v škôlke vystrihovali srdiečka, robili vlnených panáčikov, mama tiež niečo vymyslela, …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-darceky-htm

DEDUCH – ZÁHADNA POSTAVA V (PRED)SLNOVRATOVÝCH OBYČAJOCH

Čo majú spoločné Medveď, Starý, Mikuláš, Santa Klaus, Rod, Grico? Teraz je čas, keď je v kalendári meno Mikuláš a my ho máme ako Deduch.  Deduch – pripomínajúci ducha deda. Kto to je? Starec? Je starý. Máme ešte nejakého iného starého? V mytológii? Máme ho vo vianočnej kolede. Sú štyria valasi, ochráncovia štyroch strán a …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-deduch-htm

SVOJE SI CHRÁŇME, CUDZIE NEHAŇME: Vo vedomeckom časníku je dnes Sviatok všetkých svätostí

V historickej vede jestvuje taký názor – že uctievanie rôznych patrónov v najväčšom cirkevnom prúde v podstate nahrádza niekdajšie panteóny, v ktorých mali jednotlivé svätosti svoje pôsobnosti, oblasti, úrovne. V dejinách sa stretávame s dvoma hlavnými duchovnými prístupmi. Jeden je ten, ktorým sme dosť trpeli – toto jedno je jediné správne a všetko ostatné sú …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-sviatok-svetosti-htm

Pri príležitosti sviatku Duší predkov

Z Vedomeckých listov č. 48 – rujeň r. 7.   BIíži sa 2. november, staroslovensky listopad, deň, ktorý je v štátnom kalendári označený ako sviatok Pamiatka zosnulych. Tento sviatok dodnes slovenský ľud označuje ako Dušičky, prípadne Na Dušičky, aľebo Zadušičky. Je to náš pôvodný sviatok, ktorý pretrváva od staroslovanských dôb slobody rodného duchovna. Uctievanie duší …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-dusicky07-htm

DUŠIČKY SÚ O ŽIVOTE, NIE O SMRTI: Predkovia sú tí, bez ktorých by sme neboli

  Už v praslovančine boli slová duch a duša podobne, ako dnes a pochádzajú z toho istého koreňoslovného (etymologického) základu. Duša súvisí so slovom duch a dýchať, ale zaujímavé je i podobne znejúce slová pre svetlo, pálenie a svietenie (dagati – páliť, svietiť). V každom prípade tak , ako už najemenej dvetisíc rokov máme slová duch a duša a na ich podstate sa nič nezmenilo, …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-dusicky10-htm

O PODSTATE OBRADU (časť rozhovoru)

Žiarislav odpovedá opačníkovi Aký má zmysel obrad? Dostrediť sa, spojiť sa s podstatou, vyrovnať sa. Možno sa mýlim, ked si myslím, že tomu rozumiem, povedz, aký má zmysel obrad, keď je človek v pokoji? Úcta k iným. Ak má človek úctu k sebe a úctu k iným, aký má zmysel obrad? Prináša živu a očistenie. …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-sln-obrady-htm

VYNIESŤ MORENU ISTEŽE JE DÔLEŽITÉ

Aj Smrtná nedeľa aj začiatok jari sú v tomto roku v tom istom čase.   Tak, ako si ctíme Slnko a Matku Zem, tak si ctíme aj chody a javy, ktoré svojimi cestami ukazujú. Ak zo slnečnej – Svarogovej žiary bol podľa staroslovanskej báje uhnietený tento svet, a ak naše žitia a vývoje súvisia taktiež so Zemou, tak striedanie …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-morena-htm

Nech sa to prevalí v roku 10: ODLÍNAJME KRAJINU A DUŠE VO SVETLE ZIMNÉHO SLNOVRATU!

ODLÍNAJME KRAJINU A DUŠEVO SVETLE ZIMNÉHO SLNOVRATU! Zimný slnovrat bol nie jeden obrad, ale viacero obradov. Kým pálenie kmeňa (badniaka) bol obrad skupinový, predchádzal mu rad obradov očistných a pripomienkových, ktorých cieľom bolo upozorniť na blížiaci sa sviatok. K nim patrila obchôdzka s dedom – duchom predkov, prípadne medveďom. Tento obrad bol niekde skôr, avšak …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-novorocny-htm

K Dušičkám: Sme, bytosti, v jednom kruhu

Keď sa rozvinula spotrebná pakultúra do dnešnej slaboduchej podoby, vo chvíľach takmer beznádejných pre ľudí prírodne uvedomelých, našli sme stopy predkov načiarané na tvári Matky Zeme. Letecké snímkovania rokčo rok umožňujú objaviť ďalšie obradné kruhové miesta ohraničené kruhovou palisádou, sústredenými zemnými valmi a priekopami. V zemi slovenskej sú ich desiatky. Keď sa pozrieme na Zem …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rccasovka-dusicky-htm

Svätenie jari je pôvodný sviatok Slovenov. Obroďme ho!

  Už na Fašiangy vidíme ako ľudské bytosti oslavovali blížiacu sa jar. Pri tanci Slováci mali skákať vysoko, aby vysoká vyrástla konopa. Vynesenie Moreny bývalo bežne na smrtnú nedeľu. Zima mala stratiť svoju moc. Dnes mnohí vynášajú Morenu na rovnodennosť. My sme vyniesli na divočarovnom sútoku Devíne v čase bratislavského vedomeckého sústredenia. Bol to ten …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rccasovka-jar-htm