Slovenský snem pôvodného – prí-rodného duchovna 19: Rozpis a priebeh

Devínske budenie  20. – 22. 9.

Miesto Slovanský dvor Devín (bývalé ihrisko, pri Sokolníckom stanovisku, pri hrádzi naproti hotelu Hradná Brána.

Piatok  od 18.00 do 21.00 .

Sobota od 9:00 do 12:00

(Po Sneme – od 14. 00 – 22. 00 verejná časť Devínskeho budenia, leták TU)

Nedeľa – 10. 00 – 13. 00 – spolupráca, dohody, postupy

Príprava miesta – v piatok cez deň – od 11.00 do 18.00

Okruhy a otázky  tohtoročného snemu:

1. Čo je pôvodné – prírodné duchovno

 – Duchovno v religijnom zmysle, alebo  široká kultúra od folklóru cez duchovnú vedu až po bylinky?

2. Využitie pôvodného – prírodného  duchovna

v súčasnosti a budúcnosti

– osobný život, rodina, práca, vzdelanie, duševeda,  oddych, filozofia, umenie…

3. Ako čeliť podvrhom v oblasti slovanského duchovna 

– O vykonštruovanom letopočte – prečo sa byzantsko-pravoslávny letopočet nemá zamieňať so „slovanským“.

– Rozdiely medzi kritickým a konšpiračným prístupom k dejinám a spoločnosti, znaky konšpiratívnych prúdov

– O plochom a celostnom pohľade na kultúru a dejiny (históriu)

– o pojmovej mäteži a vyjasnenosti významov slov v slovanskom duchovne

4. Ako čeliť nenávisti časti národa k vlastným koreňom

5. Stav v spoločnosti

– v kultúre, vzdelávaní, práve a spoločenskom živote vo vzťahu k pôvodnej kultúre. Odluka.

Podmienky registrácie duchovných spoločností v SR a okolitých štátoch

Stav sviatkov a pamätných dní v Slovenskej republike vo vzťahu k pôvodnému duchovnu

Vzťah spoločenských prúdov k otázkam pôvodného duchovna

Prístup médií

6. Vedomecké stredisko Na Medzi

Budovanie  strediska – vzdelávacej osady pre oblasť Slovenska a okolitého sveta. Mladé kmene – o spoločnosti pre deti a mládež

7.Načrtnutie a príprava budúcoročného Slovanského snemu rodného duchovna

Účasť spoločností z iných slovanských krajín. 

8. INÉ – rozpravy podľa námetov účastníkov

Účastníci si môžu prichystať príspevky – pripomienky alebo správu k daným okruhom. Zvlášť vítané je rozpracovanie bodov okruhu  5. (a tiež 3.) obohatené o presné údaje. 

Záujemcovia o Snem nech pošlú oznam o účasti na imelo diva@ved.sk, aby sme vedeli odhadnúť prípravu priestoru.

Viacej k slopočenskému podujatiu:
DEVÍNSKE BUDENIE a Oslava úrody a prírody  v sobotu 21.9.19

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/slovensky-snem-povodneho-pri-rodneho-duchovna-19-rozpis-a-priebeh

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.