Slnovratová zvesť : Sväté Slnko nikdy nezomrelo, o chvíľu sa obrodí!

Drahá rodina, sestry, bratia, spoluobčania, priatelia.

Blížia sa sviatky Slnovratu. My si pripomíname tento sviatok, podľa prapradávnej povesti o znovuzrodení slnečného božstva.  So všetkou úctou ku všetkým duchovným odrodám, s úctou ku všetkým vetvám nášho Rodostromu,  pozrime sa na pôvod nášho ducha, na pôvod  nášho príbehu. Keď zo slnečného ohňa, vďaka (jeho)Divu, vznikol Všehomír, Vesmír, ako nám hovorí  povesť našich skutočných predkov, boli tak dané aj kruhy Otca a Matky – kruhy Slnka a Zeme. Po mnoho, mnohotisíc rokov to naši predkovia vedeli a ctili si (kultúru) stvorenia  a cesty. Potom prišlo obdobie, keď Slnko ako duchovný stred sa niektorí snažili poprieť až zakázať . Tí, ktorí sa nevzdali pôvodnej viery, boli prenasledovaní a niektorí boli pre uctievanie slnečného ducha aj predaní do otroctva a zabití. Ale nakoniec sa nám podarilo opäť v slobode vzhliadnuť na duchovno predkov, na Slnko, ktoré sa vracia, na naše rodné duchovno.

Blíži sa Kračúň,  blíži sa najkratší deň v roku, keď azda tí, ktorí hľadia na Matku Zem a nebeské telesá, azda si aj kladú otázku, či sa Zem privráti znova k Slnku. Áno, mohla by sa aj neprivrátiť. Žiadni vedci nám nezaručia, že sa nestane niečo mimoriadne, čo sa občas vo vesmíre stáva. Sme to my, ktorí znovu a znovu pomáhame silám na nebesiach udržať ich poriadok, aj keď sa v poslednej dobe zdá, že ho viac narušujeme, ako udržiavame. Vlastne vďaka  nám, prírodne cítiacim ľuďom, hrabivci Matku Zem ešte celkom nezničili. Nevzdávajme sa tohto poslania, nevzdávajme sa obrody prírodného ducha a úcty k nemu. To je naše Slnko!

Áno, zajtra je najkratší deň v roku – Kračúň a  vzápätí  zažiari Slnovrat. Ak sa tak stane, vzdajme mu obetinu, pieseň, vetu, koláč zasväťme slnku, alebo inú hodnotu, ktorú vzhliadame ako dôležitú. Nemusíme nič zabíjať, nie, obetina znamená dar z toho , čo máme. Slovo, kúsok živy, jeden krok cesty. Cesty  slnečnej.

V slnečnom kruhu, pri Matke Zemi, rodí sa slnečný Syn. Nové Slnko, ktoré nám bude svietiť v ďalšej dobe. Pozdravme ho piesňami radosti,  zdaru , úcty a chvály. Na každú sveta, na každú sväta stranu.

Niektorí hovoria , že Boh zomrel a ožil. Slnečný boh nikdy nezomrel, on len strácal svoju silu, ale na Slnovrat sa jeho žiara obrodí . Na Slnovrat sa narodí syn slnečného Boha, syn Slnka, ktorý splynie so svojim Otcom, aby nám svietil po celú ďalšiu dobu, až po nové obrodenie.  Netreba trápiť ani Slnko, ani Zem, ani seba.

Radostná zvesť k nám v týchto dňoch prichádza.  Priatelia a súrodenci, dnes už vieme, že naša rodná viera neumrela a ani neumrie. Dnes vieme, že sa obrodila a vstáva z popola. Dnes už vieme, že sa začína obroda.  Slnečná sila zažiari, náš rodný Vesmír bude svetlejší. Lebo naše duše budú svetlejšie. Uprime zraky na znovuzrodenie slnečnej sily. Obetujme niečo zo seba a zasejme zrno duchovnej obrody, aby sme nežili v temne, aby sme nežili v nevôli, aby sme nežili zbytočne.

Niet lásky tam kde niet úcty. Niet lásky tam, kde niet poznania. S úctou a poznaním pristúpme nielen ku konárom, ale aj ku kmeňu a koreňom  – k vedomiu a viere, k rodnému prameňu, z ktorého sme vzišli. Vďaka duchovným koreňom môžeme vzhliadnuť aj kvety a plody. Ozdobme náš Rodostrom. Oslávme to v piesni.  Aby sme nezhynuli skôr, ako sa ku svojmu rodostromu vrátime.  Dajme priateľom, rodine slnečné dary a pripomeňme im, ak by na to zabudli, našu radostnú, slnečnú zvesť!

 Pred Zimným Slnovratom 2013

 

 podobné články:

13.12.13 OBRODA OBRADOV A USTROJENIE TANEČNÍKOV, OBRADNÍKOV

10.12.13 ZIMNÝ SLNOVRAT – články

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/slnovratova-zvest-svate-slnko-nikdy-nezomrelo-o-chvilu-sa-obrodi

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.