OZNAM K VÝZVE

Hoj, bytosti!

Vyzerá to na dejinnú skúšku. Teraz je čas očistiť náš vzťah s našou Zemou a zaslúžiť sa o naše dlhodobejšie prežitie v tejto krajine. Posielame vám spojenie na nové články. Žiarislav 4.4.r 14 pripravil „7 viet“ – Výzvu Na záchranu slovenskej zeme a vody. Pripravil ju tak, aby umožňovala širšie zjednotenie vzhľadom na rôznosť pováh tých, ktorým záleží na našom vzťahu ku krajine, k zemi a vode. Takže – táto výzva je vyvesená a môžete ju pripomienkovať. Ak poviete, že je toho hodná, tak ju vyvesíme na sieť ako podpisovú výzvu. Vieme, že v tomto smere konali aj iní, našli sme dve petície, ktoré sa vo viacerých veciach podobajú na našu výzvu. Pestrosť nebude na škodu, keď sa všetky tieto veci dostanú na miesta, na ktoré sa dostať majú.

Prosíme, aby ste túto výzvu šírili na sieti, alebo aj inak, spolu s plagátikom. Leták, či plagát „ZA ZÁCHRANU SLOVENSKEJ ZEME“ http://www.ved.sk/VedPodujatia.htm – šírte medzisieťou, ak môžete, tak aj vytlačte a vyveste, kde sa to vyvesiť dá. Je to veľmi dôležité.

Na letáčiku si môžete všimnúť, že už tam nie je meno Horany, ktorá nám dala vedieť, že pre nejaké ťažkosti nemôže prísť. Pribudlo ale meno Andreja Budislava  Jobusa z Vrbovských Vŕb, ktorý sa s gajdami pod pazuchou zastane Slovenskej zeme na ozvučenom pódiu v Bratislave na námestí Hviezdoslava, kde sa zhromaždíme všetci z celej krajiny, ktorým na tom záleží a niečo pre to aj spravia. Dúfame, že nás tam bude veľa, aby bolo naše piesne počuť z premnohých hrdiel, aby bolo naše kroky počuť v tanci až do srdca Zeme. Dohodnite si odvoz – autá, objednajte autobusy, pozrite si vlaky. Účastníci víkendového vedomeckého učenia budú mať nocľah i pôsobenie blízko toho miesta a niektoré obrady budú pripravovať priamo na mieste. Morenu vynesieme až po koncertoch – po zotmení (na pódiu bude pripravené osvetlenie).

Na doskách radi uvítame aj hudobníkov z iných hudobných prúdov, ktorí chcú podporiť našu vec. Môžu sa ohlásiť na číslo 0907 740 868. Prečítame pozdravy aj od tých hudobníkov, ktorí v ten večer majú už inde koncert a pustíme ich pesničku. Pozor, priatelia, vyzývame všetky spolky, občiny, spoločnosti, združenia, ktoré aspoň v základných črtách súhlasia s Výzvou Na záchranu slovenskej zeme, aby poslali svoj pozdrav, alebo vyjadrenie, ktoré tam prečítame, pričom môžu vyjadriť to, čo považujú zo svojho hľadiska za najdôležitejšie. Pošlite na diva@ved.sk.  Najlepšie by bolo, keby si pripravili pár viet, ktoré niekto z nich prednesie priamo aj na námestí v hudobnej prestávke.

Hľadáme šikovných uvádzačov (konferenciérov), teda najmenej jedného, alebo jednu. Tiež hľadáme pomocníkov na prenos aparatúry, zo 10 ľudí. Tešíme sa, že sa tam všetci stretneme!

Dobrú živu!

Vaši súrodenci z Rodnej Cesty

 

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-vyzva-oznam-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.