VEDOMECKÁ UNIVERZITA!

Slobodné učenie vedomecké: pokračuje!

svarga_zvieracia_neg1.jpgV roku 2009 prebiehala v Bratislave v podobe víkendových seminárov a ďalších podujatí Vedomecká univerzita. Učenie založené Žiarislavom na pôvodných, dávnych koreňoch, vychádza k kultúr predkov a je rozvinuté pre dnešnú dobu a budúci rozvoj. Teraz začíname ďalšiu vlnu tohto vzdelávania, ktorého kostrou budú víkendové semináre raz do mesiaca Na týchto seminároch budeme rozvíjať dvanásť základných vedomeckých smerov, pričom každý seminár bude mať jednu a to hlavnú tému – jeden hlavný smer.

Pre súmerný a súladný rozvoj osobnosti budeme na každej víkendovke zušľachťovať telo, dušu aj ducha. Preto napriek hlavnej téme, ktorá jednotne (preto univerzita) spája rôzne odbory, všetky vo svojej podstate súvisia, budeme každý mesiac sa venovať telesnému rozvoju (divotance, rajana), takisto duši (hudba, vedomecké kreslenie, obradoslovie…) ako aj duchu (duchovná veda, liečiteľstvo…). Všetky smery, aj keď majú rôzne ťažiská, spájajú ducha, dušu i telo v jeden celok. Všetky smery vedomeckej univerzity sú vyjadrené slovanským koreňoslovným jazykom a preto sú do všetkých slovanských jazykov ľahko preložiteľné a pochopiteľné. Do neslovanských jazykov je vedomectvo preložiteľné so znalosťou etymológie (koreňoslovia). Učenie Vedomeckej univerzity je zostavené tak, aby v ňom mohli účastníci živo napredovať aj doma.

Pri vedomeckom vzdelávaní pre dospelých budeme dbať aj o ďalšom rozvoji nášho vzdelávania pre deti. Popri tom pokračuje príprava pre záujemcov o vzdelávanie mimoškolské, prácu so znevýhodnenými skupinami ľudí, s návykovými a taktiež s dôchodcami.

KDE SA BUDE KONAŤ?

Ak pred troma rokmi prebiehala univerzita v Bratislave, tak dnes bude prebiehať na území Českej republiky. Prvé sústredenie (rujeň – október) bude na severe Čiech v Jizerských horách, v malebnom skanzene Jindřichovice pod Smrkem. Učenie nie je len pre Čechov a Moravákov. Nejaký čas naň čakajú i Slováci a preto rátame aj s výpravami zo Slovenska. Je to síce trochu od ruky, ale stačí sa dohodnúť s priateľmi, zložiť sa na pohonné hmoty a vyraziť na plechovom koni v piatok, v ústrety novým vedomstvám a dobrodružstvám. Okrem vnorov a duchovnému napredovaniu a pokrokom na osobnej ceste určite nadviažeme aj nové priateľstvá a pozdvihneme kultúrne vedomie v našich krajinách. Nie je to ďaleko ani z Poľska.

KEDY?

Prvý seminár je vyžiadaný už o necelé dva týždne, keď sa aj uskutoční. Takže – od piatku do nedele 12.-14.10. 2012.

Hneď prvá téma je ťažisková – 4 živly. Ak ste na podobný vývoj čakali, alebo ste ním milo prekvapení, tak neváhajte a prihláste sa. Počet miest je obmedzený, hlavne z dôvodu ubytovacích možností, takže – treba si vopred zajednať miesto.

Program je v základných črtách popísaný v plagáte na našich stránkach. Prosíme vás, aby ste ho vytlačili a vyvesili, ak máte tú možnosť, prípadne posunuli ďalším ľuďom cez internetové spojenia.

V budúcich mesiacov predpokladáme ďalšie ťažiskové smery: VEDOMECKÉ KRESLENIE (pravzory, ich význam…), DUCHOVNÁ VEDA, SILA SLOVA (slovanské duchovné koreňoslovie, mudry…), DIVOTANCE, RAJANA, UŽITÉ VEDOMECTVO (obrady, liečiteľstvo), DUCHOVNÉ DEJINY, ČAROSPEVY, CESTA KONCOVKY , VEDOMECKÉ DIVADLO (obradové i duševedné) a ďalšie.

Napíšte nám, čo by ste si z našich vecí určite priali, môžeme vám vyjsť v ústrety. 

Pre účely univerzity pripravujeme so samizdatovými učebnými pomôckami i s postupným vydávaním kníh.

Spojenie: diva@ved.sk 0907 740 868, v ČR: Michala Formanová +420 723 704 659, Alena Fousková +420 736 621 222

Prihlášky:nájdete na www.ved.sk a vyplnené posielajte na: vedomecka.univerzita@gmail.com

plagát TU

podobné články:

 

28.9.2012 Vedomecká univerzita v Čechách– rozhovor

 

 

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-ved-univerzita-pokracuje-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.