VARÍME NA SVOJOM OHNISKU

PERÚNOVE DNI – Niektoré veci sú našťastie nezadržateľné.

Perúnove dni sa ako každý rok nezadržateľne približujú – na čo sa môžeme tešiť? Prezradíš nám, čo znamená vzdelávanie Rodného kruhu?

Niektoré veci sú našťastie nezadržateľné. Tieto Hromničné dni sú v tomto roku zamerané na začiatok pravidelného vzdelávania spoločnosti Rodný kruh. Nejde však len o vzdelávanie Rodného kruhu, ale aj o vzdelávanie, ktoré Rodný kruh uskutočňuje pre širšiu spoločnosť, keďže Rodný kruh nie je mládenecký spolok, ani občina, ale od začiatku je to vzdelávacia spoločnosť, ktorá isteže plní aj iné úlohy. Toto vzdelávanie nebude pravidelné len z hľadiska časového, ale predovšetkým z hľadiska spôsobu. Teda systematiky a metodiky. Desať vedomeckých smerov je rozčlenených na jednotlivé stupne. Kráčajúci po vedomeckom chodníku môžu teda prechádzať týmito vzdelávacími stupňami, pričom sa môžu súčasne zaúčať do viacerých smerov, ako to robíme na letných táboroch. Toto vzdelávanie má pripravovať ľudí na zmysluplnejší, duchaplnejší, zdravší a vyladenejší život. Ak ho spustíme dostatočne, bude to mať blahodarný vplyv aj na spoločnosť. Okrem toho, tí , ktorí prejdú sústredenou výukou a aj skúškami, ak sa pre ne rozhodnú, budú mať oprávnenie toto vzdelanie časom šíriť aj ako overení učitelia.

detva98.jpg

cesta koncovky – Detva 1998

Okrem osobného zušľachťovania je tu teda pre dostatočne pripravených a zodpovedných kráčajúcich aj možnosť služby pre zušľachťovanie spoločnosti.

Znie to zaujímavo, takže ľudia, čo prídu na Perúnove dni sa budú učiť učiť? Alebo budú spolutvoriť tento tvoj navrhnutý nový systém, aby sa vytvorila potrebná štruktúra činných skupín v krajine?

Použime vedomecké slovko „aj“. Budú sa môcť aj učiť, aj tvoriť, aj nájsť svoje lepšie uplatnenie. To, čo voláš štruktúra, môžeme radšej nazývať strom. Náš vedomecký strom má svoje korene a má aj svoje konáre. Koreňmi sa napája na to, čo sme zdedili, a konármi a konárikmi rastie nahor, púšťa puky, listy, kvety, a neskôr, čo je pochopiteľné, prinesie plody, úrodu. V súčasnosti by sme mohli poľahky zakladať v krajine početné spolky – Ohne. Ale toto nie je vôbec prvoradé. Prvoradé je založiť vzdelávanie, o ktoré sa činnosť Ohňov bude opierať. Človek na tom pracuje už devätnásť rokov, aby sa to tak mohlo stať. Za ten celý čas ešte nikdy sme nevideli celý náš strom, ani len jeho výraznejšie konáre sme nevzhliadli v sile. Niektoré konáriky aj uschli, iné vypučali, niektoré sme dlho nevideli a zrazu prišli aj so svojimi výhonkami – s deťmi. Potrebujeme sústrediť a zušľachťovať svoje vedomie, svojho ducha a to tak, aby v tom strome bola nielen dosť veľká sila, ale aby táto sila bola aj vyvážená. Potrebujeme, aby mladé výhonky mohli slobodne pučať a kvitnúť. Potrebujeme, aby mladá sila dostala možnosti duchaplnej činnosti, pri našich ohňoch sa môže zušľachtiť aj sila sokolov, ktorí chcú povzbudiť odvahu v spoločnosti prihlásiť sa ku svojim skutočným koreňom, umožniť im službu a ochranu nášho duchovného bohatstva, umožniť im stopovať a nájsť Slncového koňa, so stratou ktorého sa stratilo v bájnej krajine svetlo. My sme tá bájna krajina, ktorej popolvári sa vydajú po bohatierskych chodníkoch to svetlo hľadať. Sú tu aj matky a otcovia, ktorí učia v školách a môžu si rozšíriť svoje vzdelanie o vedomectvo. Teraz, na Hromničných dňoch, pripravíme spustenie nášho spoločného chodu a zistíme, do čoho sa pustíme hneď a teraz a čo necháme na inokedy, alebo na iných. Hlavný deň bude sobota. V piatok večer budeme spievať, hrať obradným spôsobom a chystať aj obrad. Niektorí ešte budú len na ceste, nevadí. V sobotu, keď dorazia cezpoľní, doobeda budú dve a poobede znova dve „hodiny“ dlhé tak, ako treba. A teda v sobotu prebehnú 4 ukážkové vzdelávacie hodiny – v niektorých smeroch: Vedomecké kreslenie a význam (obrazcov), 4 živly v prírode a mudra 4 živlov, Cesta koncovky – dýchacie cvičenia , náznakovo prvky divotancov a Vedomecké divadlo – príprava obradu. Večer bude hudba a azda aj tanec. V nedeľu do 14. hodiny budeme kruhovať a chystať ďalšiu činnosť. V priebehu soboty a nedele teda bude niekoľko porád na vybrané otázky: Spôsob a miesta vzdelávania, výroba pomôcok vedomeckého vzdelávania, príprava sviatkov – festivalov, príprava obradov, spoločenská činnosť. K tomu by sme mali ešte prirátať náplň a zásady nášho pôsobenia.

Zásady?

Áno, napríklad Zelinky, ktoré slúžia aj vzdelávaniu detí a mládeže, okrem iného pôsobili, a aj budú pôsobiť, nepoliticky a nenábožensky… To isteže nie je bežné pre niektoré spolky, ktoré napríklad uskutočňujú niektoré prvky pôvodného duchovna. Áno, to môžu, ale školy nie sú na uskutočňovanie náboženstva, pokiaľ to nemajú v stanovách, ale môžu vzdelávať o týchto veciach, čo je už niečo iné. Niekedy to je ťažké rozlíšiť, napríklad pri tradičnom vynášaní Moreny, ale to sú už javy a veci, ktoré si rozoberieme priamo na mieste, a to v Bystrici. Každému musí byť jasné, do čoho sa púšťa. Iné pravidlá majú napríklad Ohne, iné Zelinky, všetky jednotky však sú viazané základnými pravidlami Rodného kruhu, ktoré sú písané, keďže Rodný kruh má stanovy a dopĺňame potrebné smernice. To je nutné, aby sme mohli pôsobiť verejne, čitateľne, lebo niektorí sa môžu obávať, či nie sme nejaká nebezpečná skupina. Keď chceme pôsobiť ako vzdelávanie, tak musíme mať čitateľné pravidlá pôsobenia, čo aj máme… No a povieme si aj o možnej spolupráci s inými spoločnosťami a silami, napríklad, dnes človek hovoril s Janom Litvákom, básnikom a pestovateľom, čo vedie časopis Doma v Záhrade, a dohodli sme spoločné podujatie, na ktorom sa môžu vzdelávať nielen záhradkári a pestovatelia, ale aj naši novolazníci. V rôznych smeroch budú možné spolupráce.

Takže by sa mali hlásiť ľudia, čo to s vedomectvom a so spoločenskou prácou myslia vážne, tí, čo sa chcú zapojiť a aktívne sa podieľať na rozvoji nie len seba, ale aj našej posvätnej krajiny?

Presne tak. Je to pre každého, kto môže pomôcť v spoločných cieľoch. Nemusí to byť ale len učiteľ, či budúci učiteľ, či skautský vedúci, ale môže to byť aj niekto , kto chce pomôcť v práci na podujatiach, v príprave pomôcok, zabezpečovaní priestorov, alebo napríklad v prepisovaní hovorov a spisov, tiež v hospodárskej činnosti… No a určite aj takí, ktorí sa chcú v lete zúčastniť na táboroch ako táboroví pomocníci v stredisku Na Medzi… Môžu prísť aj ľudia z iných spoločností, ale takí, čo chcú navštevovať vedomecké vzdelávanie a hlásiť sa k tomuto zdroju.

Niektorí sa pýtajú, aký má význam to, čo robíš, či to nie je len vracanie sa k minulosti.

Žiarislav: na podklade dávnych duchovných odkazov spriechodníme kultúru, ktorá sa v tejto dube ustanovuje ako nasledovnícka. Toto, čo vidíme okolo seba, je kríza, duchovný úpadok toho, na čo sme boli zvyknutí. Keby to celé padlo, čo sa môže ľahko stať, nastala by pre ľudí hrozná vec. Príroda by sa z toho po čase spamätala, ale my už nie. Už tomu cirkusu okolo nás prestávajú ľudia veriť, my na Slovensku a v podstate aj v Čechách a inde sme akoby len odpadový mlyn iných prúdov, východných duchovných a západných hmotných. My dlhodobo nevaríme vo vlastnom kotly, nie sme kultúrny subjekt, to len naoko, v skutočnosti sme zvyknutí dojedať odpadky po iných a neponúkame sebe a iným nami vyšľachtený duchovný prúd. Dlhodobo sme len objektom iných subjektov. Teraz sa ale deje celkom niečo iné – melieme svoju múku, múku z nášho obilia, z ktorej upečieme náš chlieb. Niečo požijeme, niečo dáme aj iným, ale konečne je to náš chleba. Nie je ani klonovaný, ani chemický, ani to nie je odpad z dovozu. Ak to zvládneme, tak sa naša spoločnosť nezrúti. Ale ak zaspíme túto dejinnú udalosť, tak potom amen. Človek tak vidí, že nastal čas prebudiť sa, vyhrabať sa z postele a urobiť niečo pre dobrú vec.

Zhovárala sa Ladomíra

 

 podobné články:

PERÚNOVE DNI 2014 – program

Stretnutia, sviatky, tábory, festivaly, cvičenia a hustá práca –NAPREDOVAŤ KAŽDÝ DEŇ! rozhovor so Žiarislavom

10.2.11 Prečo Perúnove dni? Čo sú to Hromnice? TU

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-perun-dni-2014-rozh-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.