OČKOVANIE? DAJTE SI ČAS NA ROZMYSLENIE!

Na čo sa pýtať lekára, ktorý by chcel očkovať dieťa.

Ahoj, vy všichni z Rodné cesty,… Na posledním osobním setkání u Vás na festivalu Vatra, kde jsem mluvil o očkování, mne oslovili lidé, aby jsem jim dal seznam otázek, které mohou dát dětskému lékaři v případě, že nechtějí nebo váhají s očkováním. Vytvořil jsem proto dotazník, který bych rád, abyste poskytnuli všem, kdo o něj mají zájem, na základě vašeho časopisu. Děkuji za spolupráci, v příloze posílám dotazník. Prosím o odpověď, zdali jste jej dostali. MUDr. Jirka Mařádek alias Juraj Jaseň

jj.jpg

Co je Vaším cílem ?

Mít zdravé, šťastné dítě, které se bude zdravě vyvíjet. Jste s manželem/-kou jednotní v tom, že nechcete nikdy v budoucnu řešit nežádoucí účinky cizorodých látek do těla podaných v nevhodné době (kdy nezralý organismus neměl dostatek možností se proti takovému množství cizorodých látek bránit).

Zajímáte se o své dítě proto, že jej milujete (kontrolujete i složení potravin a v žádném případě nenecháte na náhodě podání injekční látky, jež má účinky na organismus 100-1000x větší než látka snědená či vdechnutá.) Myslíte si, že toho, co se o očkovacích látkách ví, je méně, než toho, co se o nich (a jejich dlouhodobých účincích) neví a proto… nechcete hazardovat se zdravím svého dítěte a žádáte jednoznačné informace. Tím neodmítáte očkování, ale chcete si být jistí, že nebezpečnost očkovacích látek je menší než nebezpečnost nemocí, na něž se očkuje.

Otázky, které byste měli klást lékaři, směřuji jednoduše k tomu, abyste měli jednoznačnou jistotu, že neděláte chybu – že neumožňujete podání látky, která by měla nežádoucí účinek na organismus větší, než je samotná choroba, na kterou je látka preventivně podávaná.

Ptejte se tudíž otevřeně a chtějte FAKTA, FAKTA, FAKTA. Nejsou důležité osobní názory nebo zkušenosti, nejsou důležité známé osobnosti nebo hlavní hygienik, nejsou důležité údaje podávané firmami na večírcích pro lékaře, nejsou důležité názory odpůrců očkování – co a jedině důležité je jsou fakta. Vycházejte z toho, že lékař má povinnost Vás jasně a dostatečně informovat o chystaném zákroku, musí Vám podat všechny informace, o které požádáte jako starostlivý zodpovědný rodič. Nikdo jiný v tomto okamžiku není více zodpovědný za podání informací, než Váš lékař, protože ten bude mít v ruce injekční stříkačku, kterou vpraví do Vašeho dítěte očkovací látku. Pakliže lékař nebude schopen Vám na Vaše otázky odpovědět, je jeho povinností si informace opatřit a vy mu máte povinnost dát dostatek času. Zajímejte se o danou problematiku na základě Vašich možností a schopností, nicméně zůstaňte milujícími rodiči, nikoliv prefíkanými odborníky na očkovací problematiku. Každý argument má protiargument a jasnost do celé věci vnese až budoucnost (ke které přispějete svým pevným postojem), nikoliv slovní souboje.

1. Žádejte příbalový leták dané očkovací látky. Nemá-li jej lékař k dispozici (a pravděpodobně jej bude mít, neb je v každém balení očkovací látky), žádejte o poskytnutí toho jakoukoliv formou (internet). Nevycházejte v ústrety formou „já si to najdu,…někoho požádám…“, prostě si stůjte na svém. V příbalových letácích totiž najdete informace o možných (a pravděpodobně reálných) závažných nežádoucích účincích očkovacích látek. Ptejte se na všechno, co v příbalovém letáku najdete (jak lékař, tak v případě dalšího postupu hygienik budou nemile překvapeni, jaké závažné informace o nežádoucích účincích letáky poskytují.) Ptejte se jako naprostí laici a nechejte si vše vysvětlit tak, abyste to pochopili.

2. Očkovací látky se skládají z konkrétní „choroby“ – bakterie či virusu oslabeného či rozdrceného, dále z pomocných látek (stabilizátorů nebo nosičů), antibiotik, zbytků živné půdy, na kterých byly (viry) pěstováni. Proto chtějte vědět, zda je KAŽDÁ složka vakcíny bezpečná pro injekční podání (nebo pro podání ústy v případě některých vakcín). Jestli odpověď bude ANO, pak si vyžádejte MSDS (Material Safety Data Sheet – dokument o bezpečnosti) od KAŽDÉ složky dané vakcíny. Navíc tento údaj musí být korelován (vztažen) na věk dítěte (naprosto neznámé jsou např. údaje o bezpečnosti vakcín u nedonošených dětí, kde jen obtížně stanovujeme správný vývojový – tedy nikoliv kalendářní – věk dítěte a tudíž NEEXISTUJE bezpečná doba pro podání vakcín). Pakliže Vám lékař předloží MSDS každé složky očkovací látky, pak údaje typu CARCINOGENIC EFFECTS : no available (tj. údaje o rakovinotvornosti nejsou k dispozici), MUTAGENIC (schopnost vyvolat mutace), TERATOGENIC (schopnost vyvolat znetvoření vyvíjejícího se plodu), DEVELOPMENTAL TOXICITY (schopnost negativně ovlivnit vývoj dítěte) ….no available – nejsou k dispozici – jednoznačně ukazují na to, že NENÍ známo, zdali je daná složka očkovací látky BEZPEČNÁ (v tom konkrétním nežádoucím účinku). Žádejte konkrétní studii, která by toto posuzovala, chtějte vědět, jak dlouho trvala, na jakém počtu dětí (nikoliv zvířat a nikoliv dospělých, protože dětský mozek, kterému je podávána očkovací látka, je naprosto jiný orgán, než mozek dospělého člověka), jak byli děti vybírány a jestli srovnávací skupina měla skutečné placebo (tj. neúčinnou látku). Pakliže Vám lékař předloží takovouto studii (a nesmí jít o epidemiologickou studii, která nepracuje s konkrétními lidmi, ale vybírá si informace z ostatních studií tak, aby to „statisticky dobře vyšlo“) předloží, řádně si ji prostudujte, klidně doma s odkladem dvou týdnů. Mimochodem, jestli se to Vašemu lékaři podaří (tj. předložit takovou studii) sním svůj notebook na posezení a omluvím se celému českému i slovenskému národu za svou bezdůvodnou obavu. Dostanete-li odpověď „SUKL (štátny ústav pro kontrolu liečiv) by predsa neschválil niečo, čo by škodilo malým dětom“, trvejte si na studii, která onu bezpečnost JEDNOZNAČNÉ PROKAZUJE. Nenechejte se odkázat na SUKL, protože je povinností lékaře, nikoliv SUKLu Vám informaci podat. Ať si v tomto případě vyžádá informaci na SUKLu sám a Vám podá jasnou odpověď podloženou fakty (tudíž tím, že na všechny dané látky konkrétní vakcíny BYLY DĚLÁNY TESTY MSDS).

3. Pakliže byste NÁHODOU dostali uspokojivou odpověď na předcházející otázky, ptejte se na TOXICITU (jedovatost) SMĚSI, tj. jakým způsobem a do jaké míry je bezpečná právě ta SMĚS přidaných látek (rtuť, formaldehyd, hliník, polysorbát 80), která byla použita v dané vakcíně. Totiž, jedovatost látek se někdy zvyšuje jejich kombinací (například hliník a formaldehyd), a to několikanásobně (oproti pouhému součtu toxicit jednotlivě podaných látek). Vyžádejte si od lékaře studii, která jasně dokazuje bezpečnost SMĚSI všech přidaných látek v dané vakcíně, a to při podání DÍTĚTI KONKRÉTNÍHO VĚKU (mozek dítěte se vyvíjí šest let a celou dobu je zranitelný; extrémně otevřený všem jedům je do dvou let, kdy není vytvořena bariéra mezi mozkovými buňkami a krví a tudíž vše, co jde do krve, jde ihned do vyvíjejícího se mozku). Tudíž studii prováděnou v období prvních dvou let, ve které tělo dostane v očkovacích látkách minim. okolo 50 vysoce účinných chemikálií, z nichž řada má prokazatelně VELMI NEBEZPEČNÉ ÚČINKY na mozkovou tkáň). Je Vám na nic studie na dospělých či zvířatech, protože Vy budete očkovat své malé, ještě nezralé dítě, nikoliv svou babičku či laboratorní krysu.

4. Dále se lékaře zeptejte na ÚPLNÉ CHEMICKÉ SLOŽENÍ dané (vašemu dítěti chystané) očkovací látky – chtějte však úplnou chemickou analýzu té dané konkrétní šarže (vyrobené látky), nikoliv údaje v příbalovém letáku. Evropská unie např. vydala rozhodnutí, že jsou-li v dané potravině látky v méně než 2% zastoupení, nemusí se udávat na obalu. Pro vakcíny je benevolence výrazně vyšší ! Trvejte na tom, že Vám jde o úplnou chemickou analýzu dané konkrétní (pro píchnutí vašemu dítěti) vakcíny zhotovenou nezávislou laboratoří (nezávislou na výrobci vakcíny samozřejmě).

5. Jaké nežádoucí účinky byli hlášené po píchnutí danou vakcínou ? (tudíž nikoliv ty, o kterých píše výrobce v příbalovém letáku či ty, se kterými má Váš lékař vlastní zkušenosti)….existuje americká databáze VAERS (systém zaznamenávající nežádoucí účinky vakcín), do které by měl mít zodpovědný lékař aplikující vakcíny přístup a tudíž by Vám měl na tuto konkrétní otázku jednoznačně odpovědět. Podobná databáze existuje v Neměcku, o její „čistotě“ však hodlám vážně pochybovat.

6. Má-li vaše dítě nějaké dlouhodobé zdravotní potíže (mezi ně patří i neustálá rýma), žádejte od lékaře studii, která testovala bezpečnost dané vakcíny pro použití při daném zdravotním problému. Opět chtějte studii, která byla dělána na lidech /optimálně dětech/, nikoliv studii epidemiologickou. Pakliže lékař takovou studii nepředloží, je to dostatečný důvod neočkovat. Pakliže lékař nějakou takovou studii předloží, musí být (aby byla platná) dělána na skupině dětí, které odpovídají věkem vašemu dítěti (protože, ještě jednou opakuji, vyvíjející se mozek ročního dítěte není mozek dítěte tříletého a už vůbec není mozek dospělého).

7. Jaká je současná epidemiologická situace nežádoucích (nahlášených) účinků dané vakcíny v porovnaní s frekvencí komplikací choroby vynásobenou reálným rizikem nákazy ? Příkladem uvažujme : není-li daná choroba na Slovensku (tudíž nikoliv v Káhiře či v africkém Kongu) vůbec přítomná nebo je-li frekvence komplikací nulová, pak i obyčejná horečka a nutnost podávání léků snižujících horečku je (ve srovnání s nulovým rizikem choroby) závažnější. Žádejte konkrétní údaje (statistiky se dělají každý rok). Nemá smysl očkovat, je-li riziko nežádoucích účinků větší, než reálná hrozba choroby. Tzv. stádová imunita je sice hezký termín, nicméně v chorobách, proti kterým je očkována v současné době, spíše zbožným přáním, než reálným výsledkem vysoké proočkovanosti.

8. Jaká je oficiální účinnost očkování (kolik procent očkovaných má měsíc po očkování v krvi naměřenou hodnotu protilátek vyšší, než tzv. ochranná hladina) ? Jaká je skutečná účinnost očkování (kolik procent očkovaných při kontaktu s chorobou, na kterou byli očkovaní, neonemocní) ? Není-li lékaři znám tento údaj, jak chce argumentovat ve prospěch užitečnosti očkování ?

9. Jaký je výskyt příslušné choroby TADY A TEĎ (nikoliv jinde na zeměkouli) ? Jaké je TU A TERAZ riziko komplikací a úmrtí na danou chorobu ? žádejte epidemické údaje, nikoliv osobní názor. Zajímá Vás situace na Slovensku (Česku) na dané úrovni hygieny, životní úrovně, vysoké proočkovanosti populace atd. Nezajímá Vás, jaká situace byla v době, kdy očkovací látky objevil Pasteur nebo před 60 lety, kdy se tvořil očkovací kalendář ! Jaké jsou alternativní způsoby PREVENCE dané choroby (jiné než očkovací látky). Co by lékař navrhnul Vaší rodině v situaci, kdyby například dlouhodobě vypadl dovoz očkovacích látek?

10. Jak se chovají v organismu jednotlivé složky vakcíny – na co se rozkládají, kam – do kterých tkání – vstupují, jak dlouho tam zůstávají, jak se z těla dostávají…Jak spolu reagují ty rozložené látky, jaké nové látky spolu tvoří ? Kde a co ty nově vzniklé látky dělají ?

11. Jak konkrétně funguje daná očkovací látka, na co konkrétně jsou ve vakcínách ty přidané látky a jak konkrétně fungují ? Jak podněcují imunitu a kterou část imunity podporují (a kterou naopak obcházejí) ? Je to v souladu s přirozeným vývojem imunitního systému – vyvíjí se obranný systém těla tak, jak jej k tomu nutí očkovací látky ?

Prosím vytiskněte si tento formulář, až budete jednat s lékařem (či s RUVZ). Nejste si povinni nic pamatovat, naopak je povinností (lékaře, hygienika) Vám na otázky jednoznačně odpovědět. Chcete-li, rozšiřujte tento dotazník mezi své známé, především ty, kteří chtějí nebo už mají malé děti (novorozence) a používejte jej !

Další informace hledejte (chcete-li) v časopise Vitalita (a článcích Sloboda v očkování), odkud jsem také čerpal strukturu tohoto sdělení, na internetových stránkách ing. Mariána Filo, na stránkách www. Rozalio.cz, v knihách Doba jedová I, II a Očkování pro a proti.

Především si pak buďte jistí svou volbou, ať už je jakákoliv, a přinuťte své lékaře (a jiné odborníky) k jasné faktické diskuzi.

Juraj Jaseň (jmaradek@seznam.cz)

 podobné články:

10.10.12 PO OČKOVANÍ detí Infanrixom hexa zaznamenali občania ochorenia a smrť. PREČO STIAHLI „NEZÁVADNÚ“ OČKOVACIU LÁTKU?

4.9.2011 Odpoveď na otázky očkovania – OČKOVANIE – ÁNO, ČI NIE?

16.4.11 Detské očkovanie proti TBC asi bude zrušené – JE OTÁZKA OČKOVANIA – NEPOVOLENÁ? TU

16.3.10 OČKOVANIE – TAKTO NIE – teraz v pravý čas TU

 

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-ockovanie-otazky-jj-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.