NOVÝ ZÁKON O LIEČIVÁCH JE PROTIZÁKONÝ

Zloženie liekov? Zbytočné. Hlavné je v kríze schrastiť prachy.

Podľa platných právnych noriem má každý občan právo na informované ošetrenie. Z nejakých, najskôr obchodných dôvodov, bol uvedený do platnosti zákon, podľa ktorého už na príbalovom letáku lieku nie je nutné popisovať presné zloženie lieku. Zdá sa, že sa dostávame do obdobia, v ktorom sa bežný občan môže stať len nevedomým nástrojom farmacelutickej firmy, teda podnikateľov v oblasti liečiv, ktorí môžu tajiť zloženie svojho výrobku.  

Azda najhorším výsledkom nového protizákonného zákona je skutočnosť, že úplne vypadla zo zákona povinnosť farmacelutickej firmy uviesť v príbalovom letáku presné zloženie lieku. Kým starý zákon ( č. 545/2006 Z.z.) zabezpečoval povinnosť uviesť výrobcom

„…kvalitatívne zloženie lieku s uvedením liečiv a pomocných látok so slovenskými názvami a s medzinárodnými názvami a kvantitatívne zloženie s uvedením množstva účinných látok v medzinárodných meracích jednotkách SI sústavy…

a veľkosť balenia s uvedením množstva lieku v hmotnostných, objemových alebo v kusových jednotkách…“,

odteraz platný Nový zákon č. 362/2011 Z.z. §25

zloženie lieku a gramáž jeho zložiek úplne vynechal a namiesto toho uvádza len povinnosť výrobcu uviesť „…farmakoterapeutickú skupinu alebo druh terapeutického účinku vyjadrený textom, ktorý pacient ľahko pochopí…“ . Akoby vzdelanosť občanov nestúpla, ale naopak, klesla na úroveň stredoveku. „Terapeutický účinok, ktorý pacient ľahko pochopí“ , to je ako vystrihnuté z reklamy na zbytočné tabletky, ktoré sú určené neznalcom, čo si nevedia prečítať jednoduché chemické zlúčeniny, alebo si ich aspoň vyklikať na internete. Priamo trestuhodné je, že ak by bol pacient alergický na niektorú zo zložiek lieku, vôbec nemá možnosť sa jej v príbalovom letáku písanom pre „ťuťmáčikov“ vyhnúť. Farmacelutická páka dokázala, že jej nezáleží ani zďaleka tak na zdraví a na vede, ako na obchode a že neváha porušiť základné ľudské práva, ako právo na informácie, len aby schrastila čo najrýchlejšie čo najviac peňazí. Zdá sa, že liečivá, ako cesnak, dusená cibuľa, materina dúška, rastlinná diéta, studená voda a občasná hladovka po tomto idiotskom zákone budú sláviť úspech.

Slavo Horník

Viac tu: http://www.slobodavockovani.sk/news/novy-zakon-o-liekoch-a-zdravotnickych-pomockach-zbavuje-vyrobcov-vakcin-a-ockujucich-lekarov-niektorych-povinnosti/

 

 

Zdroj: Ved.sk

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-lieky-zlozenie-htm

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.