PRÍRODNÝ ČASNÍK 2016 – vedomecké sviatky, aj slovenské mená!

casnik16

PRÍ-RODNÝ ČASNÍK na rok 16

Na piatkovom koncerte Žiarislav a Bytosti v bratislavskej Hlave 22 a na oslavách Zimného Slnovratu v sobotu a nedeľu v Podskalke pri Svite budeme mať kalendár na rok 16. Už po 18. krát tak vydávame jedinečný časník s pôvodnými sviatkami a s ich vysvetlením v „legende“ – v značkovej prílohe. Od roku 2 000 je v časníku pridaných viac ako 300 staroslovenských a staroslovanských mien, ktoré postupne dopĺňame. Je to výber dávnejších mien z obdobia pred úmyselným vytláčaním našich pôvodných mien cudzími, alebo z obdobia  počas útlaku.

V kalendári možno nájsť aj mená z obdobia obrodenia v 19. storočí, ale aj mená,  ktoré boli zapísané v slovenských matrikách v posledných rokoch , i keď ich nemáme doložené z dávnejších dôb v tejto podobe. Aj na takéto mená máme rozhodne právo, ak vznikli v súlade so zákonitosťami tvorenia nových slov, na čo máme aj právnickú analýzu. Zápis nového mena v rodnom jazyku do matriky je súčasne uvedením do množiny už jestvujúcich slovenských, či slovanských mien, takže nejestvuje žiadna právna úprava, ktorá by umožňovala niekomu brániť úradnému zápisu takéhoto mena aj v budúcnosti. Takto v minulých rokoch pribudli mená, ako Jasoslava (Jaska), Horan, Živodar, v tomto roku pribudol Zorimír. Prírodný časník so stovkami pôvodných slovanských mien a pôvodnými vedomeckými sviatkami si môžete objednať v našom vydavateľstve v cene 10 kalendárov za 10 E a poštovné. Jeden časník stojí 1.20 E.  Zasielanie kalendárov po jednom kuse by bolo príliš drahé a hrozilo by poškodenie. Najjednoduchšie je kúpiť si časník  na niektorom z našich podujatí alebo sa dohodnúť s niektorým z prostredníkov Rodného kruhu vo vašom meste. Časníky dostanú niektoré čajovne.

Veľkosť kalendára – A2, pevný papier, farebné vydanie.

Objednávky kalendára 2016

Podobné články:

10.5.11 HORAN SA SMIE VOLAŤ HORAN a HORANA JE HORANA 

22.11.11 CHCEL BY SOM PRIJAŤ SLOVANSKÉ MENO Ako by sa to dalo uskutočniť?

5.4.11 SLOVANSKÉ MENÁ V NEMILOSTI

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/prirodny-casnik-2016-vedomecke-sviatky-aj-slovenske-mena

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.