PREMENY – Rodné duchovno

Pôvodné – prírodné, a teda RODNÉ DUCHOVNO – aj v sčítaní obyvateľov! Príroda je presiaknutá životnou silou – živou. Sme v kruhu bytostí. Ctíme si prírodné sily i živly – Zem, Vodu, Vzduch, Oheň. Zdedili sme duchovno po predkoch, tak, ako aj kolo sviatkov – Slnovraty, Svätenie jari…Pôvodná duchovná kultúra sa obrodzuje. Je to cesta slobodná a vedomá. Preto sa k nej hlásime aj v sčítaní ľudu.
Slová a hudba: Žiarislav

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/premeny-rodne-duchovno

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.