PREDNÁŠKA GAJDOŠA VELESLAVA

VELESLAV z Príbeliec.  V sobotu 22. 12. 18. popoludní prednáša na oslavách Zimného Slnovratu vo Svite aj Veleslav: Gajdy – nástroj čarovný. Gajdošské tradície na Slovensku – prednáška s ukážkami a premietaním – o zaujímavom hudobnom nástroji, ktorý si znovu vydobyl miesto na scéne tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Andrej Veleslav Babiar , gajdoš, inštrumentalista a folklorista,  výrobca ľudových hudobných nástrojov. Večer  bude hrať nielen na gajdy, ale aj na fujaru.

Prednáška bude samozrejme spojená a popretkávané ukážkou hry na rôzne typy gájd a gajdíc…

Veleslav študoval etnológiu v Nitre. Donedávna býval v maringotke pri Hrušove. Pracoval v kultúrnom stredisku vo Veľkom Krtíši. Hral v skupine Spojené huky Slovenska. Teraz je usadený v Príbelciach, kde hospodári a opravuje gazdovský dom. Vyrába fujary, píšťaly a iné veci.

Oslavy Zimného Slnovratu – 22.12.2018 – Svit – Podslakla – viacej TU

Vyrába píšťalky a fujarky všakovaké.

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/prednaska-gajdosa-veleslava

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.