POLITIZÁCIA KULTÚRE NEPROSPIEVA

Sokol nie je o nič menej ako pštros, aj keď je telesne stokrát menší.

ZSRozhovor so Žiarislavom:

Žiarislav, koncom leta na tvojej stránke (ved.sk) zmizli dva koncerty s ruskou skupinou Vedan Kolod. Čo sa stalo?

ŽS: Zásadný zlom nastal v Prahe v divadle na lodi, kde sme mali dohodnutý koncert ŽS a Bytosti a Vedan Kolod. Teda – slovenskej a ruskej etnoskupiny. Ťažkosť nastala, keď programový zodpovedný  divadla si pozrel našu stránku a aj keď, ako povedal, články nečítal, len si ich zbežne pozrel – preletel pár riadkov, usúdil, že Žiarislavove vyjadrenie k dianiu v Európskej únii v otázke migrácie je v rozpore s jeho politickým presvedčením. To divadlo je dotované zo Západnej Európy.  Tak si človek povedal – no dobre, nech nehráme, keď moje články sú v rozpore s európskou ideológiou, ktorú má ono divadlo dotované z únie reprezentovať. Tak ale skupina Vedan Kolod nie je známa tým, že by niekto z jej členov mal články kritické voči politike EÚ. Tak človek navrhol, nech hrajú aspoň oni, veď pre nich sa to snažil vybaviť. Lenže – nie.  Koncert bol úplne zrušený s tým, že nás, ako skupinu Žiarislav a Bytosti možno pozvú v budúcej sezóne s tým, že nebudeme hrať s Vedan Kolod, ale s nejakou takou hudobnou  skupinou, aby sa ukázalo, že s moslimskou kultúrou, voči ktorej som vraj zaujatý, dokážeme spolu vyjsť. No – jednak sa po toľkých koncertoch a aj spoluprácou  s inonárodnými a inorasovými osobnosťami nemusím takto na objednávku predvádzať a dokazovať svoju schopnosť tolerancie. A druhá vec – človek má nejakú dôstojnosť. Tuto vadí keď slovenský hudobník, ktorý je v textoch nepolitický,  sa vyjadruje k spoločenskému dianiu v článkoch, na čo má sväté právo. Občianske právo. A pritom sme si nevšimli, že by niekto podmieňoval napríklad vystúpenie  britskej skupinu Exploited, ktorá chodí na Slovensko azda každý druhý rok a  na rozdiel od nás spieva svoje politické názory v textoch piesní. Človek sa už nebude zaoberať tým spomenutým prípadom z Prahy. Ale celkovo sa zdá, že kruhy, ktoré z Únie poberajú isté peniaze, strácajú sebakontrolu a začínajú si myslieť, že našinci sú tu len akýsi tajtrlíci, ktorých oni budú akože riadiť tými svojimi dotačnými grošmi.  Vo všeobecnosti v budúcnosti o pôsobení v takto ideologicky podmienených priestoroch vôbec neuvažujem.

Nie je to pre teba nevýhoda?

Ani nie. Byť a zostať slobodným človekom, to nie je nevýhoda. Aj keď pre to treba niečo obetovať. Mimochodom, vo svojich článkoch som nikdy  nevystúpil voči prisťahovalcom ako takým a ani nezovšeobecňoval, ako mi vytkli, ale človek varoval pred prijímaním takých prisťahovalcom, čo sú nositeľmi nenávistnej ideológie, ktorá vo svojom kódexe prikazuje duchovne utláčať alebo  dokonca telesne ničiť inovercov. (DENNE JEDEN ÚTOK? alebo PESTOVAŤ SVOJHO DUCHA). V podstate som vyzval k dodržaniu našich a aj európskych zákonov, ktoré takéto šírenie násilia zakazujú. A nejde len o násilie voči inovercom či nevercom, ale aj voči ženám. Že si moju prácu niekto poriadne neprečítal a hneď bol plný úsudkov, to síce nepôsobí príliš múdro, ale nie je to až také nebezpečné, než celková  ideologizácia kultúry, ktorá ide ruka v ruke s jej dotačným systémom.

??

V kultúre je to v niečom podobné, ako v poľnohospodárstve. Tí, ktorí poberajú dotácie, granty a podobne, sú zvýhodnení pred tými, čo ich nepoberajú. Kým v poľnohospodárstve konkurenčný boj, spojený s úplatným dotačným systémom, prináša často aj väčšiu chemizáciu a pretláčanie GM plodín, v kultúre dotačný systém nesie riziká  politickej ideologizácie. Človek nevraví, že by kultúra ako taká nemala byť vôbec podporovaná, lebo veď pre kultúru treba niečo obetovať, ale že určité dotačné spôsoby nesú určité riziká. Pritom nie je ľahké rozlíšiť, kedy ešte ide o podporovanie a kedy už o podplácanie. Ak umelcov podporujú milovníci ich umenia, to je v poriadku. A práveže „granty“ odvádzajú ľudí od vedomia, že sú to oni, ktorí môžu a dokonca majú priamo podporiť svoju kultúru. Čím ju chránia aj pred zneužitím.  Ale ak  niekto umelcov, aktivistov  a politikov cvičí na grantové odmeny ako cirkusant pudlíka, tak to už v poriadku nie je. Pravda, chyba nie je len v „cvičiteľovi“. Človek je rád, že nepoberal granty. Už vôbec nie od nejakých uzatvorených spolkov pre otvorenú spoločnosť a podobných záhadných ustanovizní.

Mnohí to tak berú, že „bohatý západ“ podporuje kultúrne a inak  „chudobný východ“ a ten by mu za to mal byť vďačný a zdielať západné hodnoty.

To je dvojnásobná chyba. Po prvé – východ nie je chudobný, ak má zem, vodu a základné životné podmienky, čo má. Alebo aspoň mal. A hlavne ak má svoju kultúru, čo ešte má, a sebavedomie, čo skôr nemá. Pokiaľ je to v rovine EÚ, tak my do Únie dávame peniaze a z únie prijímame peniaze. Sú to naše peniaze, ktoré do nej dávame v podobe odvodov, aby bolo jasné. Ak niekto ale vypočíta, že berieme viac, ako odovzdávame, tak to je  jednoducho spochybniteľný výpočet. Pretože my sme dali nielen peňažné odvody, ale v prospech zjednodušene povedané Západu sa Slovensko vzdalo aj menovej politiky, politickej a vojenskej zvrchovanosti, ktorá tu bola len krátko, sprístupnili sme vrámci tohto obchodu chtiac-nechtiac Západu svoju zem, obchod s vodou a celkovo dalo Slovensko v prospech Únie svoj chabo chránený hospodársky priestor. To všetko si vie Únia veľmi dobre zrátať, je to obojstranný obchod slovenských a paneurópskych politikov, aj keď je otázne, do akej miery sa ho naši občania vedome zúčastnili. Občania prišli o tento priestor a veľa slobody tým nezískali.  Tento obchod nám prináša určité riziká. Človek nevidí dôvod, prečo o nich mlčať.

Ale Slovensko sa môže na tomto hospodárskom chode Únie zúčastňovať, môže ho ovplyvňovať.

Hej. Vlastne Slovensko môže ovplyvňovať aj celosvetové hospodárstvo. Počul si niekedy o tom, že by bol nejaký Slovák burzovým maklérom? Našťastie nevedieme ropné vojny. V skutočnosti – Slovák by mohol plne ovplyvňovať hlavne slovenské hospodárstvo, keby sa o to aj dostatočne poctivo snažil, čo sa zatiaľ vcelku nedeje. Spolu s Čechom, Poliakom a Maďarom by mohol určovať skupinu V4. To určite áno. A  V4 by zmocnela.  A potom by mohol mať Slovák väčší vplyv na Úniu, keby sa o to dosť snažil. To je ako v prírode – treba začať od seba a nie sa bezhlavo liepať na toho silnejšieho. Ak sa pijavica prilepí na jeleňa, nestane sa z nej jeleň. Na telesnej veľkosti ale nezáleží. Záleží hlavne na duši. Sokol nie je o nič menej ako pštros, ani si to nemyslí, aj keď je telesne stokrát menší.

Nie je to tak, že každý, kto môže politicky určovať chod iným, to aj urobí?

Je to otázka určitej čestnosti v prístupe. Kedysi človek robil menšie festivaly, ako napríklad Divozel, ktorý mal 10 ročníkov. Nikdy som nepodmieňoval a to ani vo svojej vlastnej skupine účasť nejakou politickou vyhranenosťou, alebo nejakým politickým názorom. Hostil som skupiny, ako Jej Družina, Banda, Arzén, Hrdza, Tomáš Kočko a orchester,  Vrbovské Vŕby ale aj Vrbovské vetry, N3O a ďalších, teda takmer všetkých, kto  mal v tej dobe nejaký súvis s novou tvorbou viditeľne spojenou s pôvodnou kultúrou a pritom to boli ľudia rôznych spoločenských prúdov a náhľadov.  A  bolo by človeku trápne, keby niekomu vnucoval  nejaký politický názor, alebo tým dokonca podmieňoval účasť. Ale  keď už  hovoríme o tom, že nezdieľanie eurocentrických myšlienok môže byť dôvodom na zrušenie koncertu, človek si hovorí – tak toto je dobrý čas na to, aby sme si priznali, že svojprávna kultúra je ohrozená úplatným kultúrnopolitickým systémom. Lenže ak sme v demokracii, tak Európska únia by mala byť plne kritizovateľná a taktiež jej činnosť a spôsoby. Umelci a vlastne aj iní by nemali byť znevýhodňovaní za to, že s ňou nesúhlasia. Ten úplatný  grantový systém páky takzvanej „otvorenej spoločnosti“  je ale v skutočnosti najviac otvorený  pre tých, ktorý ju svojimi peniazmi a mocou ovládajú.  Tento úplatný spôsob je v našom kultúrno-spoločenskom priestore určitou hrozbou.

Myslíš Sorošovú nadáciu?

Systém „otvorenej spoločnosti“ síce žiada od iných otvorenosť, ale vytýkajú mu mnohí, nie bezdôvodne, že sám  otvorený nie je. Jeho zakladateľ zbohatol na peňažných špekuláciách, na čom si zakladá a jeho sieť je prinajmenšom neverejná, ak nie tajná. Tak o akej otvorenej spoločnosti je tu dnes vlastne reč, keď je v skutočnosti riadená zákulisnými peňažnými špekuláciami nejakého miliardára?

Tvoja známa redaktorka ti v tomto smere poradila – aby si to nechal tak.

Povedala doslova – „Nedráždi hada bosou nohou“. Mimochodom, pod oknom môjho hlineného domu, býva veľká zmija, priamo v múre. Včera som bol pri nej bosý. Sme priatelia. Vrámci možností sa uznávame a dodržiavame svoje hranice, ktoré sa dokonca prelínajú, keďže býva v múre môjho domu. Žiadna ťažkosť. Uznávam jej právo na život a ona ma nijako neobmedzuje, i keď musíme byť pri jej diere pozorní. Ale ľudia, ktorí svojou vyhranenou ideológiou chcú nás vytesniť  z nášho domáceho prostredia, z našej vlasti, ľudia, ktorí našu hudbu, naše umenie, našu kultúru ideologicky valcujú, takýto ľudia sa javia ako nebezpečnejší, než tá vretenica, ktorá môže byť mojim domovým hadom a napriek svojmu jedu je ako čestný tvor pod ochranou. Tých, čo znásilňujú náš prirodzený svet, možno ale považovať za násilníkov, aj keď pracujú v bielych golieroch a rukavičkách.

Si teda undergraund, ako kedysi napríklad Plastic People?

Nie. My môžeme hrať, aj keď nie v „meinstrime“, ale nik nás otvorene neprenasleduje. Je to iné. Nie sme undergraund. Nie sme podzemie. Sme medzi štyrmi živlami. Sme v sile.  Sme v pohode. Sme v strede sveta. My sme v prirodzenej žive, kým oni sú len v peniazoch. Táto zvrhlá civilizácia je hrdá na to, že je módna. A pritom móda je jej smrť. Móda zaručuje, že všetko, čo je dnes v móde, z nej už zajtra vyjde. Móda je ošiaľ pre hlupákov, aby obchodníci z nich zdrali kožu, a teda obeživo.  Byť trendy znamená byť nevedomcom. Ryba, ktorá skočí na háčik. Kvôli mase hlupákov sa nám plnia smetiská výrobkami, ktoré boli včera v móde. Dnes už nie. Aj táto európska únia, ako ju práve vidíme,  je v určitej polohe len trendy namotávka. Vôbec nevadí, že niekde jednoducho hrať nebudeme.

O Sorošovom fonde pre „otvorenú spoločnosť“ vyšli v týchto dňoch správy o tom, koho všetkého podporuje, ako dokonca ovplyvňovala aj európske voľby.

Je tu nejaká peňažná páka, ktorá podpláca novinárov, podpláca tretí sektor, podpláca politikov. V podstate prinajmenšom výrazne ovplyvňuje štáty spôsobom, ktorý je z určitého pohľadu vo výraznom rozpore s demokraciou.

Napríklad – v nejakej novolazníckej spoločnosti, nebudem menovať, poberajú tieto granty od istého menového miliardára, na to, čo my robíme v pohode bez grantov, a povedia si: No čo, podporí to naše kurzy na výrobu slamených striech a drevených záchodov, tak to využijeme a urobíme si vďaka tomu tie svoje veci. Lenže to nie je len tak. Kdesi v podprahu, v duši, sa začne spolu s prímaním týchto peňazí čosi meniť. Začne sa meniť duchovný, a teda aj myšlienkový svet prijímateľov a tí sa začnú nastavovať vo vnútri a to aj názorovo tak, aby mohli bez ťažkostí prijímať ďalšie peniaze. Nie náhodou je tu príslovie – Koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj. A tak aj keď spomenutí jedia náš slovenský chlieb, kúpiš ho obrazne povedané za cudzie peniaze a potom už nevystupujú za náš chlieb, ale za cudzie peniaze. A nakoniec i za myšlienky peňazodarcu, v určitej miere. Je to zákon vzájomného pôsobenia. Napríklad v USA to nie je možné, americké zákonodarstvo kontroluje a obmedzuje dotovanie „amerického“ tretieho sektoru zo zahraničia.

Naozaj?

Naša tlač a predstavitelia občianskych spoločností  obvinili Putina z totality, keď v Rusku vyšiel zákon označujúci organizácie poberajúce granty na spôsob sorošovských dotácií za zahraničných agentov. Zákon má informačný charakter a týmto organizáciám činnosť nezakazuje. To sa samozrejme ale nepáčilo našim ochrancom demokracie, ktorí by spadali do tohoto označenia.  Lenže Putin na tlačovke odpovedal západným novinárom k tejto veci, že Ruská federácia prijalo taký istý zákon, aký už majú dlhý čas Spojené štáty americké a aj ho uplatňujú. SŠA, nebude to presne právnicky povedané, ale netolerujú  občianskym spoločnostiam plateným zo zahraničia na svojom území  politickú činnosť, pokiaľ to nie je dohodnuté na úrovni vlády.  No a tuto vidno dvojitý meter povrchných slovenských komentátorov. Putinovu reakciu vôbec nezverejnili, len obvinenia voči nemu a na americký zákon, z ktorého si on vzal príklad, nezaútočili. Môžeme sa ľahko dovtípiť, prečo asi. Keď o tom hovorím, neznamená to, že by som niekomu nadržiaval, západu, či východu. Ale upozorňujem na dvojitý meter. To je v súlade s občianskym právom, sedliackym rozumom i s vedomectvom. Nemusím sa pritom riadiť ani Amerikou, ani Ruskom. Môžeme nájsť svoj stred.

Ak takéto páky vo veľkej miere ovládajú aj našu verejnú kultúrnu scénu a ovládajú aj takzvaný tretí sektor, jeho podstatnú časť, tak ten spolu s predajnou tlačou a predajnými politikmi ovláda politický priestor.

Hovoríš o ovládaní predajnej a nie veľmi vedomej časti sveta. Ale je tu aj nepredajný, duchovný svet. Nezávislý od sveta poplatných ideológií, od sveta namotávok, od sveta nečistoty rôzneho druhu. Popri veterných sú tu, samozrejme, aj zemské nebezpečenstvá. Ale k nášmu slobodnému – duchovnému základu sa môžeme vrátiť. Nemusím jesť grantovú tlačenku, aby som bol šťastný. Vystačím si aj skromnejšie – obrazne povedané – so zeleninou. Ešte lepšie. Určite nebudeme robiť poskoka nejakým šašom, ktorí skáču podľa poslednej politickej namotávky. Nech už je akákoľvek. To, čo je v móde, má jedinú istotu – že to z módy vyjde, pretože to musí uvoľniť priestor inej móde. Je to zákonité a pre vedomého človeka je zbytočné sa takýmito vecami príliš zaoberať. Človek sa radšej zaoberá vecami nadčasovými. Kultúrou, ktorá nevyjde z módy. Žije, rozvíja sa, aj keď v móde nebola. To je dobrý spôsob pre človeka kráčajúceho po chodníku vedomeckom. Radšej žiť skromne a slobodne, ako sa predávať za cenu straty cti.

Máš teda nejaký koncert aj s Vedan Kolod?

Áno, budeme hrať 29.9. dvojkoncert v Bratislave v DK Lúky. (FB – udalosť) V Prahe máme 21.9. nakoniec samostatný koncert, keďže  vychádza na iný časopriestor. A je na inej lodi – volá sa Avoid. A na druhý deň – 22.9. – hráme v Brne. (podujatia)

To budú koncerty v čase rovnodennosti, však.

Presne tak. Poriadne to roztočíme v súlade s našou Zemou.

 

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/politizacia-kulture-neprospieva

1 komentár

  1. Žiarislav, ako vždy skvelý a múdry článok…Na ďalšej Tvojej ceste držím palce….Veľká vďaka! Zuna

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.