Najviac komentované príspevky

  1. ZACHOVÁME PESTOVANIE ĽANU? — 2 komentáre

Pisateľove príspevky

MOJA CESTA K ĽANU

V strednej Európe ľanu nieto.  Semená nemá ani šľachtiteľský ústav. Marek Rusiňák píše Keď sa človek prechádza záhradami ukladajúcimi sa na zimný spánok, stáva sa, že mu hlavou blúdi veľa nesúrodých myšlienok. Ak človečenstvo rýchle nezastaví ten márnotratný spôsob života, neprežije. Bude toto koniec sveta? Ak nie, kto prežije? Najväčšiu šancu bude mať ten kto je …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/moja-cesta-k-lanu

ZACHOVÁME PESTOVANIE ĽANU?

V strednej Európe ľanu nieto. Semená nemá ani šľachtiteľský ústav. MOJA CESTA K ĽANU Keď sa človek prechádza záhradami ukladajúcimi sa na zimný spánok, stáva sa, že mu hlavou blúdi veľa nesúrodých myšlienok. Ak človečenstvo rýchle nezastaví ten márnotratný spôsob života, neprežije. Bude toto koniec sveta? Ak nie, kto prežije? Najväčšiu šancu bude mať ten …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/rc-lan-htm