Lukáš Procháska

Pisateľove príspevky

Kniha Návrat Slovenov v duchu a slove nie je nezmyselná.

BRANISLAV KOVÁR KNIHU ZARADIL CHYBNE V našom kultúrnom prostredí sa stávajú stále viac populárne knižné tituly, ktoré veľmi pochybným spôsobom spracovali rôzne historické témy, a možno povedať, že skôr, než by ponúkali podnetnú alternatívu, narúšajú aj základné historické a kultúrne povedomie u neznalých čitateľov. Z tohto hľadiska je dôležité, aby odborníci v primeranej miere venovali …

Pokračovať v čítaní

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/navrat-slovenov-duchu-slove-nie-nezmyselna-knihu-zaradil-chybne