Ochrana pôdy v Ústave SR: Slovenská pôda už nemá byť bežným spotrebným tovarom!

(Kokava n/Rim., RC, – slav-)

Dnes, 16. 5. 2017, Národná rada Slovenskej republiky podľa návrhu skupiny poslancov vládnych strán schválila novelizáciu Ústavy SR. V ústave pribudla zmienka o potrebe potravinovej bezpečnosti štátu, takže podľa zmenenej a doplnenej ústavy:

Zákon ustanoví, ktorý ďalší majetok okrem majetku uvedeného v čl. 4 tejto ústavy, nevyhnutný na zabezpečovanie potrieb spoločnosti, potravinovej bezpečnosti štátu, rozvoja národného hospodárstva a verejného záujmu, môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce, určených právnických osôb alebo určených fyzických osôb. Zákon tiež môže ustanoviť, že určité veci môžu byť iba vo vlastníctve občanov alebo právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike.

Ďalej – v Ústave SR pribudla zmienka o ochrane poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Pôda je odteraz podľa  našej ústavy považovaná za neobnoviteľný prírodný zdroj hodný osobitnej ochrany, čo znamená, že ju už nemožno chápať ako bežný spotrebný tovar!

„Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ochranu poľnohospodárskej a lesnej pôdy, Poľnohospodárska pôda a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.“


Chvála všetkým, ktorí sa pričinili o vylepšenie Ústavy Slovenskej republiky vo veci ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Táto zmena v Ústave SR sama o sebe ešte špekulatívnemu rozpredaju pôdy do zahraničia nezabraňuje.   Avšak môže priniesť plnohodnotnejšiu ochranu poľnohospodárskej a lesnej pôdy, ak bude podporená vylepšením a doplnením ďalších právnych noriem. O ďalšom dianí budeme poskytovať správy.

 

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/ochrana-pody-ustave-sr-slovenska-poda-uz-nie-beznym-spotrebnym-tovarom

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.