NAŠU ZEM OBETOVALI V MENE EURÓPSKEJ IDEOLÓGIE

rozhovor so Žiarislavom

Napísal si výzvu Za záchranu slovenskej zeme, ktorá bola na minulotýždennom bratislavskom rovnomennom podujatí podpisovaná ako petícia. Čo sa v tomto smere bude diať ďalej?

ŽS: Chvála všetkým, ktorí prišli na Hviezdoslavovo námestie podporiť náš vzťah k našej zemi. Všetci, ktorí chcú výzvu podporiť, nech ju čo najskôr odošlú s podpismi na adresu uvedenú na petícii. Je to krátky čas, čo je výzva v obehu, ale tak už to je, že koniec mesiaca sa blíži a vieme, že potom už je naša zem viac rozpredateľná, bez výraznejších právnych zábran. Zozbierané podpisy by mohli ešte zavážiť ako duševný, teda psychologický popud smerom k vedúcim činiteľom štátu a poslancom NR SR a k iným občanom Slovenska. Keďže to nebude za tak krátky čas výrazne veľké množstvo  podpisov, nemožno hovoriť o právnom účinku petície, možno však hovoriť o primeranom psychologickom, teda duchovnom účinku, ktorý nemožno vylúčiť.

Je pravdepodobné, že Výzva na záchranu slovenskej zeme, i keď má iné znenie, bude v podobe petície podaná v súnaležitosti s Petíciou na záchranu slovenskej pôdy, ktorú podáva poslankyňa Helena Mezenská, keď tá naša má iné znenie.

Kedy to bude podané? Pred prvým májom?

Nebude to ďaleko od toho dňa. Prvý máj ako taký je v podstate neodvratný. Vládna delegácia odišla pred našim zhromaždím do Bruselu žiadať povolenia na uplatnenie trojstupňového ochranného zákona na predaj pôdy cudzincom. Ide len o čiastkové zmenšenie nepriaznivých dôsledkov, vzhľadom na to, že európski cudzinci sú inak oproti našim poľnohospodárom výrazne zvýhodnení, napríklad dotačne. Napriek tomu, že ide v podstate len o veľmi chabú náplasť na ranu, niektoré média, povedzme si priamo, že vlastnené, alebo dotované zahraničím, odmietli aj túto čiastkovú náplasť a to predznamenáva správanie sa väčšiny pravicových poslancov k tejto veci. Zjednodušene povedané, nič viac, ako túto chabú náplasť, už nemožno očakávať od snemu a vlády štátu, ktorý si musí na také veci prosiť povolenie od Bruselu. Vzťah národa k pôde a zemi bol mediálnou politikou i volebnou politikou jasne zavrhnutý a v podstate nás obetovali v prospech multikultúrnej európskej ideológie, v ktorej však nakoniec zvíťazia aj tak nie všetky, ale tie silnejšie, alebo zvýhodnenejšie kultúry. Ak sa nestane zázrak, vyzerá to tak, že slovenská kultúra do tejto skupiny, ktorá má prežiť,  nepatrí. Keď už nás to žerie, nestojme aspoň so založenými rukami. Dokončime tie podpisy v sile, ktorú práve máme, aby sme mali čisté svedomie a dajme ich tam, kam majú putovať.

Myslíš, že zapôsobí?

Zapôsobí primerane stavu národného vedomia, ktoré je podobné hore, ako dole.

Čo máš na mysli?

Človek tak vidí, že dnes je stav národa taký, že vysoko oceňuje napríklad kúpu televízora na bezúročné splátky a je mu pritom jedno, že stráca zostatky svojho ducha sledovaním idiotských programov. Hlavne že to blikoce. No a hore je to podobné . Takémuto národu sa dobre vládne a celkom pohodlne sa na tom dá zarobiť. Stačí sledovať „trendy“.  Čo na tom, že si rozpredávame to posledné, čo sa tu ešte rozpredať nestihlo  – pôdu a vodu? Hodili sme ťažkosti na hlavu malým deťom, rozpredávajúc krajinu, sediac pred televízorom. Ďalšie pokolenie bude postavené pred otázku svojprávneho prežitia. Bude sa hanbiť za to, čo sa tu teraz dialo a bude sa snažiť o výraznú spoločenskú zmenu preč od tohto predajného spôsobu jestvovania.

Ako to myslíš?

To nie je myslenie, ale videnie. Terajšie pokolenie ľavorukých manažérov s „vlastným“ názorom, ktorý si prečítali v mienkotvornom časopise, alebo na internete, zistí,  že hodnoty, na ktorých boli odkojené, im nezaisťujú to, čo očakávajú, naopak, zistia, že je to pasca. A hlavne to zistia ich deti, ktoré budú k tomuto ťažko hľadať úctu. Otázka už nebude stáť v takej hlúpej rovine – či komunizmus, alebo kapitalizmus. Otázka bude podstatne bytostnejšia.

Vysvetlíš to?

Nie. Už som to v niektorých statiach vysvetlil. Nateraz končím so spoločenským pôsobením mimo Medze, s výnimkou ešte dvoch koncotýždňových vedomeckých  učení raz do mesiaca a  pár dohodnutých koncertov. Pred letom nateraz uzatvorím aj Rodnú cestu na Slobodnom vysielači. Vo veci záchrany slovenskej zeme človek urobil, čo bolo možné. Človek ďalej pracuje na knihe a venuje sa životu v prírodných podmienkach, ktorý jediný je trvalejšie udržateľný.

Ľudia sa pýtajú, kedy vyjde kniha Návrat Slovenov.

Na vydanie už máme tri štvrtiny potrebných prostriedkov. Zostatok môže byť otázka mesiaca, uvidíme.

Chvála za rozhovor.

Chvála.

vyzva

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/nasu-zem-obetovali-v-mene-europskej-ideologie

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.