Na Spiši zahorel oheň

Bolo to koncom srpňa minulého roku, keď si viacerí pôvodní na Spiši, v meste zvanom Nová Ves alebo v dávnych dobách aj Iglov, povedali, že by bolo dobré pochváliť Matku Zem za všetku úrodu hmotnú i duchovnú, ktorá sa im počas roka dostala. Všetci sa vzájomne poznali, avšak mali pocit, že je potrebné spraviť aj niečo pre iných, pre spoločnosť, a tak zvolali Dožinkovú slávnosť v horskej dedinke Poráč, na samom konci Poráčskej doliny pri starom mlyne uprostred hôr.

Všetko pár dní vopred dôkladne pripravili, ustrojili obradný dožinkový veniec, nacvičili pesničky, rozoslali novinu medzi ľudí, až to miestami vyzeralo ako počiatok akéhosi mocnejšieho a trvácnejšieho pohybu živy, ktovie. Keď nastal správny čas a vhodná hodina, postretali sa v Poráčskej doline, prišli známi, aj už známi, rodinky, priatelia, bytosti. Utvorili kruh, zapálili živý oheň, uctili si Matku Zem i všetky Božské divy, zavesili obradný dožinkový veniec na stenu gazdovstva, prebehli rôzne iné drevné a novodrevné obrady.

rados1

Počas rozhovorov po obrade skrsol v kruhu nápad na založenie akejsi krajskej skupinky, Ohňa, ktorého plamienky by pomaly, ale stále mocnejšie rozhárali duchovný oheň našej pôvodnej kultúry a od ktorého by sa mohli časom zapáliť nové ohníky obrody rodného ducha v našej krajine. V skutočnosti však tento vnem neprišiel až počas hodovania po slávnosti, ale pôsobil už nejaký čas predtým, dokonca ešte skôr ako sa rozhorel samotný oheň v strede kruhu počas obradu. Iskra, ktorá oheň zapálila bola vykresaná pri prvotnej myšlienke vykonať niečo pre rast našej kultúry, pri prvom rozhodnutí, vtedy zahorela v srdciach a zapálila zatiaľ malý, no hrejivý ohník, ktorého cieľom je púšťať nové a nové iskry obrody pôvodného duchovna a kultúry, vzhľadom na rozpoloženie najmä v Spišskom kraji, zvolávať ľudí k výročným sviatkom a obradom, konať priateľské stretnutia, rozpravy a tvorivé dielne s hĺbkovým zameraním na tunajšiu duchovnú a obradovú kultúru Spiša.

Od toho času náš Oheň uskutočnil jedno jesenné víkendové stretnutie v Spišskej Novej Vsi v materskom centre Dietka, zameranom na šitie plátenných košieľ a šiat a cvičenie štyroch živlov, očistný obrad v predslnovratnom čase, na oslavy Zimného Slnovratu Rodného kruhu pripravil obrad s Deduchom, duchom rodu a predkov. V blízkom čase chystá tiež zvolávať výročné sviatky ako Vítanie jari, Rusadlá, ale i večerné stretnutia a rozpravy týkajúce sa rozvoja a stavu spoločnosti a rodnej kultúry v krajine a už zajtra 8. ľutňa, dopoludnia je pripravené Hromničné stretnutie pri Spišskom Štvrtku na Myšej hôrke, a keďže bytosti drahé snehu je práve na Spiši až až, tak si nezabudnite priniesť sánky, obradné hromničné sánkovanie totiž rozhodne nevynecháme.

Ohník horí, nech sú jeho plamene čisté a jasné! Zostáva dobre naň prikladať.

Radoš za Spišský oheň, 7. ľutňa 14

rados2

Podobné články:

4.2.14 PERÚNOVE DNI – Niektoré veci sú našťastie nezadržateľné – VARÍME NA SVOJOM OHNISKU

3.2.15 O potrebe cesty k duchovnému naplneniu

13.2.14 VEDOMECKÉ VZDELÁVANIE – PREČO?

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/na-spisi-zahorel-ohen

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.