Jerguš Tesák so Žiarislavom o ochrane stád pred dravcami na Gazdovskej obrode 19

Ako chrániť pred dravcami pasúce sa stáda? Zatvárať ich natrvalo do ohrád? Alebo ich držať celoročne v stajni, ako je to v umelých chovoch? Čo ak ich strhne medveď? Vlk? Rys? Divý pes? Alebo nebodaj pytliak? Zabudneme na prírodné chovy? Zabudneme na pasienky? Ako to bolo oddávna? Ako je to teraz? A ako by to mohlo byť, keby to bolo dobré? Ako vychovať pastierskych psov? Aký je právny stav? Treba ho vylepšiť? A čo sa dá vyriešiť vzdelávaním? Ako rozoznať strhnutie zveri medveďom od psa a vlka, či rysa? Od iných nehôd? Keď sa to chcete dozvedieť, prídte na Gazdovskú obrodu na Zbojskú. Prednášky a besedy s ukážkami premietaním. Zajednajte si lístok, lebo to tohto roku bude husté. Stretnete sa tam s mnohými skúsenými, odborníkmi, i so skúsenými odborníkmi.

Túto prednášku s besedou uvedie ŽIARISLAV, ktorý vo Veporských vrchoch dlhodobo šľachtí v prírodnom chove Karpatskú kozu slovenskú. Dlhodobo chová na lesopasienkoch kozy a ovce, má skúsenosti s ochranou stád pastierksymi psami a inými spôsobmi pred medveďom, vlkmi, psami a inými ohrozeniami. Zaoberal sa právnou úpravou ochrany pastierskych psov. Chová slovenské čuvače a má skúsenosti aj inými plemenami.

JERGUŠ TESÁKsa narodil v Brezne a vyrastal na Horehroní. Od mala vyrastal vo vidieckom prostredí, ktoré bolo neodmysliteľne prepojené s chovom hospodárskych zvierat. Jeho rodina sa dodnes venuje chovu oviec pôvodných valašiek s čím je spojený aj chov valaských psov. Toto v ňom zanechalo silnú väzbu k zvieratám a prírode a preto sa rozhodol tomu venovať aj odborne. Po skončení Technickej univerzity vo Zvolene (fakulty ekológie) pôsobil ako zoológ v Správe Národného parku Muránska planina, kde sa venoval predovšetkým mapovaniu veľkých šeliem a hlucháních biotopov. Momentálne pracuje vo Svetovom fonde na ochranu prírody WWF Slovensko, kde sa venuje najmä medzinárodným projektom zameraným na ochranu a manažment veľkých šeliem (vlk, rys, medveď) a predchádzanie konfliktov medzi šelmami a človekom, resp. hospodárskymi zvieratami. Tu práve môže využiť ako svoje profesné tak aj osobné skúsenosti s ochranou stád pred veľkými šelmami inými slovami spolužitia človeka a šeliem v našej krajine – Karpatoch. Kedže ho tradičná ochrana stád zaujímala, rozhodol sa cestovať po krajinách, kde ešte stále dodnes pretrváva, aby mohol zistiť ako a prečo to niekde stále ešte funguje. Z tohto dôvodu navštívil Rumunské Karpaty, Gruzínsky Kaukaz, či Kirgizský Tien-Shan kde mal možnosť pozorovať spojenie moderného turizmu a tradičného pastierstva.

9. – 10.3.19 – Gazdovská Obroda 19 – Halaš Zbojská – prednášky, skúsenostné kruhy, koncerty

Jerguš Tesák – pracoval ako zoológ v správe národného parku Muráňska planina, kde okrem iného skúmal rysov. Zaoberá sa spolužitím človeka s veľkými šelmami. A 9. marca tohto roku bude o tom hovoriť na Gazdovskej na Zbojskej.

snímka: Hrom

Ako ochrániť v hore pasúce sa stáda? Spôsoby sú rôzne. Avšak vekmi osvedčená je spoločná ochrana s pastierskymi psami.

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/jergus-tesak-so-ziarislavom-o-ochrane-stad-pred-dravcami-na-gazdovskej-obrode

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.