Exkluzívny rozhovor so Žiarislavom

pre CEZ OKNO:

Žiarislav
hudobník, spisovateľ, šíriteľ vedomectva a pôvodnej duchovnej kultúry


Miroslav Švický začína uverejňovať články v tlači tesne po prevrate koncom roku 1989 o slovenskej kultúre a dejinách. Od roku 1995 píše reťazce článkov “Žijeme v období duchovného otroctva” (4 diely) a “Návrat Slovienov” (12 dielov) v časopise Zmena. V roku 1997 mu vychádza prvá kniha – upravené prepisy prednášok “NÁVRAT SLOVENOV – slovenské prírodné vedomie a viera”. Kniha vyvoláva vlny ohlasov a zakladá neformálne združenie známe ako Rodný kruh.

 

Žiarislav vyučuje vedomectvo s viacerými duchovnými i umeleckými smermi a z nehudobníkov zostavuje v roku 1998 skupinu “Bytosti”. V roku 2000 Miroslav Švický prijíma na obrade Letného Slnovratu duchovné meno Žiarislav (sláviaci žiaru). Po roku 2000 sa na čas uzavrel na samote v Stoličných horách, kde sa aj usadil. Tam tiež pracuje na budovaní „vedomeckého strediska,“ ktoré je známe svojimi vzdelávacími i oddychovými tábormi a sústredeniami, zameranými na prírodnú kultúru, prírodný spôsob života, vedomstvo a prírodné liečiteľstvo. Raz do roka zvoláva na Cisárskej holi slávnosti Letného slnovratu.Žiarislav napísal viac, ako tisíc článkov, ktoré priamo, alebo nepriamo súvisia s pôvodnou prírodnou kultúrou, teda rodným duchovnom. Tento pojem pre pôvodnú duchovnú vedu a jej prejavy a smery uprednostňuje pred náboženstvom.

V roku 1998 začal vydávať samizdatový časopis “Slovenská Runa,” neskôr premenovaný na “Vedomecké listy”. Od roku 1999 vydáva občasník “Diva,” neskôr pod názvom „Rodná cesta“ a od toho času vydáva aj kalendár “Prí-rodný časník”. Tento kalendár s pôvodnými sviatkami a pôvodným obradoslovím je od roku 2000 obohatený aj o mennú časť s 300 obnovenými staroslovenskými menami, na ktorej pracoval spolu s Bohdanom Dobroslavom Ulašinom.

V roku 2006 založil webovú stránku www.ved.sk a na nej od roku 2008 internetový časopis “RODNÁ CESTA”.

V roku 2014 svoju prvú knižnú tému odborne prepracuje a vydáva ju ako svoju 5. knihu pod názvom “Návrat Slovenov v duchu a slove”. Kniha je žiadaná – v priebehu dvoch rokov vychádza v troch nákladoch.

Vyšlo mu dvanásť albumov a niekoľko samizdatových nahrávok. Koncertuje spravidla so skupinou “Bytosti”. Okrem Slovenska má mnoho poslucháčov aj v Čechách a na Morave. Šnúry i nárazové koncerty mal tiež vo Veľkej Británii, Dánsku, Rakúsku, v Rusku i v USA. Žiarislav sám svoju hudbu označuje ako novodrevnú – teda novú, avšak hudobne aj duchovne postavenú na „drevných“ – dávnych základoch. S výnimkou jedného CD natočil všetky štúdiové albumy ako multiinštrumentalista sám, vrátane viachlasov. Pre jeho hudbu je príznačná určitá meditačnosť, ale aj živelná vitalita, prírodný zvuk, striedanie farieb hlasu a častý bránicový spôsob spevu, čerpajúci z ľudovej hudby slovenských horalov. Niektoré piesne prezrádzajú náznakové kríženie dobových i súčasných umeleckých prúdov.


Yezid: Kedysi sme o sebe vedeli len to, čo nám povedali iní. Takže to vyzeralo, že sa budeme musieť veľa vecí odučiť. Ale hlavne rozpamätať sa. Často bolestná skúsenosť. Pustiť to, čím sme prerastení, nie je ľahké. Vraj pomáha Príroda. Odísť aspoň na čas…

Žiarislav: V duši môžeme nájsť cestu ku svetlu sveta. Niekedy sa stáva, že sa nádej stráca, že dôležité hodnoty sú navždy stratené. Že vedomie o prírodnom duchu, o prírodnom súlade súlade zaniklo. Lenže v prírode, v prírodnom duchu môžeme nájsť vedomie o minulosti, dnešku i budúcnosti. Keď hľadáme, ono sa to skrýva. Keď sa tomu oddáme, môže to znenazdania zjaviť.

Pamätám si na prvé chýry. Vraj je Človek, ktorého v hore zobúdzajú vlci. A potom som počul „Havrany“. Už viacerí povedali, že je to ako magické volanie, čo človeka vtiahne pekne do seba…

Žiarislav: Hudba. Človeku sa sníva často hudba. Niektoré z týchto snových prežitkov sú zachytené v piesňach. To volanie niektorí počujú. Môžu sa stretávať v snoch aj keď sú vzdialení na stovky kilometrov. Aj keby boli na opačnom konci sveta. Je to reč ducha. Sme ako nešťastné vtelenia, naša nádej je v prebudení. To volanie je len prvá dobrá správa. Nasleduje cesta úsilia a potu. Až potom prináša svoje ovocie.

Gitarová „Lada“ otvorila srdcia mnohých ľudí. Boli to čarovné časy. Čo sa najviac zmenilo oproti minulosti?

Žiarislav: V tom období človek očakával veľké veci v pustovníckom živote. Často išiel na doraz svojich možností a veľké veci sa nezjavovali, len rad malých zázrakov. Zázrakov denného života. Žiadna cesta obrody celej spoločnosti nenastala, pustovník pripravený ísť až na doraz v hľadaní strateného sveta vzhliadol Ladu. To sa premietlo v hudobných nahrávkach. Mnohí zostali z toho prekvapený – čo to znamená, keď človek známy svojimi úsilím o duchovné prebudenie a tvrdým štúrovským prístupom zrazu začne spievať o láske, o Lade. Zmena bola napríklad v tom, že človek v tej dobe urobil prieskum v oblasti milostnej kultúry a kultúr a na rozdiel od náboženstiev vzhliadol milostnú kultúru ako jasnú súčasť pôvodného duchovna. To sa odrazilo aj v troch dieloch Rodnej cesty, ktoré bola tomuto venované.

Do rodiny pribudol potomok, ako sa darí malému vrchárovi?

Žiarislav: Malý vrchár sa učí. Každú chvíľu niečo vyrába. Každý deň veľa kreslí, začal s atramentovým perom v dvoch rokoch. Hovorím mu všakovaké rozprávky o trpaslíkoch a on k nim kreslí obrázky. Má dobrú čiaru. Šijem mu „trpazlíčie“ košele, podľa návrhov, ktoré si nakreslí. Teraz sa učí písať, od októbra aj vety. Píše kaligrafickým písmom. Má domáce vzdelávanie. Výučbu vedomeckým spôsobom, teda hneď sa učí aj to, ako sa z tlačených písmen odvodili písané a prečo sa píšu číslice tak, ako sa píšu. Na každé „prečo“ dostáva odpoveď, napríklad už v predškolskom veku sme preberali koreňoslovie – etymológiu slov. Pretože sa ako aj iné deti spytoval, prečo to a to slovo znamená to, čo znamená. Hocikedy sa pri nejakom slove zastavíme a keď niekedy nenájdeme jasnú odpoveď, opýta sa – čo na to Rejzek a čo na to Králik. To sú autori etymologických slovníkov. Zvedavosť je krásna príležitosť na výučbu, ale znamená to viac sa mu venovať.

Vie sa, že si teraz robil hudbu k filmu. Kedy sa bude dať vidieť a kde?

Žiarislav: Nahrali sme to na jeseň. Volá sa to “Doba bronzová”. Trojdielny dokumentárny seriál. Človek uvažuje vydať tie piesne na hudobnom nosiči. Ten film mal v januári premiéru. Teraz beží na festivaloch a vraj zbiera ceny. Hudba vo filme je zväčša inštrumentálna, niektoré piesne sú aj spievané – človek ich naspieval v dobovom, už zaniknutom prajazyku – v rekonštruovanej praindoeurópčine. Prišla ešte ponuka na dva ďalšie filmy ale človek sa pokúša dokončiť knihu o odchode do hôr takže teraz sa hudbe k filmu veľmi nevenuje.

Asi najväčšou novinkou je Gazdovská obroda. Vraj mala veľký ohlas a dohodli sa viaceré veci. Môžeš prezradiť viac, nasmerovať záujemcov?

Žiarislav: Práve sme spustili vysielanie reťazca – seriálu Gazdovská obroda, na našom rozvede – redakcii Rodná Cesta. Každý diel točíme na inom gazdovstve. Prvé zhromaždenie Gazdovskej obrody bolo vo februári v Zelenči a zúčastnilo sa ho 250 gazdov, gazdov v príprave a gazdovaniu nápomocných. V lete mávame dvojtýždňový tábor remesiel a gazdovania a často sa niekto zaúča v našom stredisku Na Medzi. Okrem toho stále pracujeme na písanej podstránke Rodnej cesty s názvom ›› Gazdovská obroda, kde je aj „servis“ (ponuky, výmena, predaj, kúpa), odpovede na otázky, aj poukazy na množstvo článkov. Ak má niekto záujem, stačí sa ozvať. Vo februári bude druhé celoslovenské stretnutie Gazdovskej obrody, miesto ešte nie je isté, lebo vyberáme z troch možností. Všetko včas oznámime.

Takže je tu skupina ľudí, ktorá vie poradiť začínajúcemu gazdovi? Treba sa niekde nahlásiť?

Žiarislav: Nahlásiť sa je dobré na adrese diva@ved.sk a napísať predmet „gazdovská obroda“. Záujemcovia dostávajú okrem iného i oznamy o podujatiach. V rámci našich stránok odpovedáme na otázky.

Pekne ste vynovili stránku https://www.zemosvet.sk/ Plánujete ďalšie novinky?

Žiarislav: Novinkami by mali byť knihy, mám plnú policu rukopisov. Prvú knihu by sme mali mať vydanú pred Zimným Slnovratom – pozmenené vydanie knihy “Čaro prírody”, a potom pôjde nová kniha. Pracovný názov je “Na vrchárskom chodníku” a je to kniha o človeku, ktorý odišiel z civilizácie, usadil sa v lese a začal prírodne hospodáriť. Lyrizovaná próza zo života. Duchovná reportáž. Je to hlavne o prvých rokoch pustovníčenia, mihotajú sa tam príbehy zvierat, i ľudí.

Hovorí sa, že chystáte vrchárske rádio aj televíziu, je to pravda?

Žiarislav: Voláme to rozhlas a rozvid a vzniká to vrámci stránky Rodná cesta.sk, čo je aj názov celého priemetu. ›› Rozvid je zatiaľ len rozhlas s ilustračnými fotografiami, ako je to v prípade spomenutého seriálu „Gazdovská obroda“. ›› S rozhlasom Rodná cesta začíname živými nahrávkami zo slovenských miest, Čiech a Moravy, s novým reťazcom s názvom “Rodná cesta – Cesta vedomá”. Je to seriál o využití pôvodnej – prírodnej kultúry dnes. Teda o novodrevnom vedomectve. Budeme nahrávať vo vybraných slovenských mestách a v Prahe a Brne v sálach menších divadiel, odhlučnených čajovniach a iných zaujímavých priestoroch.

Vraj na nedávno vydanú knihu reagovali aj vedci historici…

Žiarislav: Ide o knihu “Návrat Slovenov v duchu a slove”. Pokiaľ je známe, tak asi traja, z toho dve hodnotenia sú v podstate priaznivé a jedno hodnotenie je skôr hanopis. Napísal to nejaký redaktor jedného denníka v rámci svojho honu na slovanských fantastov. Knihu účelovo zhodil vyvrátením tvrdení, ktoré v knihe nie sú, ale ktoré si sám vymyslel, oháňajúc sa pri tom autoritou SAV a ani by to nestálo za reč, keby v kníhkupeckej sieti nedosiahol zákaz diskusií pod knihou a jej preradenie do kategórii, ako „kontroverzné“, „ezoterika“ a „špekulácie“. Napriek tomu ale teraz chystáme už tretí náklad knihy, za dva roky sa minuli dva náklady, takže sa v tomto smere naozaj nemáme na čo sťažovať, záujem o pôvodnú kultúru narastá.

Chvála za úsilie, vďaka ktorému sa zobúdza čoraz viac Duší!

Žiarislav: Chvála.

ZDROJ: http://www.cez-okno.net/clanok/exkluzivny-rozhovor-so-ziarislavom

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/exkluzivny-rozhovor-so-ziarislavom

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.