Dožinková VATRA – 20.8. r.16

Slávnosť i sviatok Na Medzi so sústredením vedomeckého učenia (18. – 21.8. r.16).

Sviatok Dožiniek je jeden z najstarších pôvodných, prírodných sviatkov. Predkovia slávili tento sviatok už od dôb raného poľnohospodárstva a teda ho môžeme vnímať ako sviatok od dôb neskorej doby kamennej, teda od neolitu. U Slovanov je písomne zaznamenaný pred tisícročím v podobnej podobe, v akej ho na Slovensku hospodári uchovávali až do novoveku.

IMG_9354Základom sviatku sú obrady vďakyvzdania Matke Zemi, Všeduchovi a ďalším svätostiam a živlom. Obrady sú sprevádzané spevom a tancami. Oslavujúci sa ustroja v rodnom duchu a obradníci majú na sebe znaky spájajúce ich s darmi prírody, ako vence s kláskami, odevy zdobené slamou, ale i iné plodiny môžu používať pri obradoch a tancoch. Rozložíme veľký obetný stôl, a to ešte v pôste. Pred obradom neprijímame žiadne potraviny, najlepšie postiť od živočíšneho tri dni, aspoň v ten deň nejesť nič z obchodu, len s vďakou odtrhnúť nejaké ovocie čo ponúka príroda vo svojej čistej náruči. Na obetný stôl účastníci Dožiniek pokladajú so slovami chvály, očistení, plody, ktoré vypestovali, prípadne pripravili, alebo dopripravili. Môžu to byť hodovné kolové koláče, môže to byť ovocie, zelenina, môžu to byť syry a iné pokrmy a taktiež hodovné nápoje z medu a ovocia, ktoré nie sú z obchodu, teda sú bez chemikálií z čistej prírody a takto sú vo všetkej úcte pripravené na obetný stôl. Ak niekto doma pečie obradný koláč a nemá všetky suroviny z prírodných gazdovstiev, tak nech doň dá napríklad aspoň ovocie zo starého sadu, alebo iného čistého zdroja a namiesto cukru skutočný med, aby takto napojil a poukázal na prírodné hospodárstvo.

Nemusíme  klásť obetiny do brázdy a ani vylievať na zem, ak, tak len v malom. Ale obetiny  na znamenie úcty zasvätíme posvätným silám a potom spoločne takto spoločne vo veľkom kruhu zaspievame piesne, zahráme na prírodných nástrojoch. A v úcte k silám, ktoré nás ochraňujú a vyživujú, takto prednesieme spolu, i každý osve slová chvály a vďakyvzdania za úrodu. Za úrodu, ktorú sme zožali my, alebo naši priatelia, alebo aj hospodári v celej krajine, v našich krajinách a na Matke Zemi. A potom sa obetný stôl stane stolom hodovným.

Kto nemá doma záhradku, či políčko, kto nemá vlastné hospodárstvo, nech prinesie na spoločný stôl pochutiny z prírodných gazdovstiev, ktoré nájde i na sieti Gazdovskej obrody a tieto čisté potraviny bez chemikálií nech obetuje silám posvätným. Nekupujte ani medovinu v obchode, lebo tam je konzervovaná neprírodne a ak, tak prineste od gazdov, ak chcete priniesť kvasené, tak čisté. Nech nik neotvorí hodovný roh pred spoločným obradom a nik nech si nemastí brucho pred obetinami, lebo vedomecký zákon je taký, že najprv sa treba očistiť, najprv treba chváliť, obetovať, najprv treba uctiť a až potom prijímať. Najprv dať a potom príjímať.

Gazdovstvá, ktoré obetujú na spoločný stôl, môžu mať na brezovej kôre pri sviatočných pochutinách svoje označenie, toto vieme pripraviť.

Takýto môže byť priebeh dožinkového sústredenia na Medzi roku 16. obnoveného rodného ducha:

IMG_9355

Dožinkové vedomecké sústredenie je od štvrtku do nedele, ale možno prísť aj na sobotný predvečer – večer – noc.

Každý deň: Spevy a príprava obradov, cesta koncovky, 4 živly, rajana a divotance, príprava priestorov, spoločná príprava stravy.

 

Štvrtok: Vypaľovanie keramiky a obradových krčiažkov a nádob podľa pravzorov pradávnych. Chystanie obradných priestorov.  Spevy a príprava obradov

Piatok: Pečenie placiek a obradových koláčov.

Sobota: Žiarislav: Prednášky: o Gazdovskej obrode a budúcom dianí . O slovanskej a pradávnej obradovosti a o obradových zákonitostiach. O význame očisty tela i ducha

V predvečer – obrad chvály a iné obrady. Otvorenie hodovného veľkostola.

Večer – Spevy a tance a hudobné vystúpenia. Hudobníci – hráči a speváci sú vítaní, hlavne s piesňami, ktoré oslavujú prírodného ducha a prírodný život. Skúsení hudobníci budú mať ozvučenie.

Hrajú:

Žiarislav a Bytosti

Dominik N3O Varchola

Vejan

Spanie – na vatrovej lúke a plošinkách – v stanoch a plachtových kolostanoch a iných prístreškoch

Hry pre dIMG_9497eti i pre dospelých: píšťaly, kreslenie, lukostreľba,  iné.

 

Výstava, výmena i trh (čo kto prinesie):

Remeselné výrobky

výpestky a semená

novodrevné diela

 

Dožinkové sústredenie teda bude s vedomeckým učením. Kto má o to záujem nech sa prihlási. (diva@ved.sk, 0908 312 957)

Prípadný výnos zozbieraného obeživa z podujatia, ak by prevýšil náklady, poslúži na vydanie novej Žiarislavovej knihy o prírodnom živote, ktorú aj v týchto dňoch pripravuje a ktorú možno podporiť.

Nepripravujeme tohto roku festival, pripravujeme sviatok. Je to síce v preklade to isté slovo, ale jeho význam je trochu iný.

 

Hudobníci, ktorí vystúpia na Dožinkovej vatre, sa môžu ozvať, radi ich privítame.

Zatiaľ sú tu naisto Žiarislav a Bytosti a ďalších priebežne oznámime.

Bude to naša spoločná oslava a spravíme v prospech celku a prírodného súladu dobré činy.

PS: Zoberte si okrem iného aj misku lyžicu a hrnček.

 

Gazdovia a výrobcovia na Gazdovskej obrode

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/dozinkova-vatra-20-8-2016

1 komentár

  1. Dobrý deň, veľmi radi by sme sa zúčastnili dožinkového sviatku. Môžete nám prosím napísať, kde sa to bude konať a či sa platí vstupné?

    rodina Sabovcov

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.