Domáce vzdelávanie ako súčasť prírodného spôsobu života

Horana píše:

Domáce vzdelávanie je podľa môjho názoru prospešné pre všetky deti, ktoré sa na ňom luks rodičmi dohodnú a vedia zaň prevziať spoluzodpovednosť. Túžba učiť sa nové veci je prirodzená, až na výnimky sa netreba báť, že by sa dieťa učiť nechcelo, pokiaľ mu vieme vysvetliť zmysel „učiva“ a umožniť mu prežiť radosť z poznávania.

Ťažkosť začína v tom, ako učenie chápe bežná škola. Radosť postupne mizne a mení sa na povinnosť.

Každé dieťa je iné a a uprednostňuje objavovanie iných vecí. V otvorene vedenom domácom  vzdelávaní to môžeme využiť v prospech všetkých. Môj starší syn sa naučil čítať rýchlo, na konci prvej triedy si sám čítal hudobné časopisy, lebo ho to zaujímalo. Mladší sa tiež naučil čítať, ale pre radosť si číta až v druhom polroku druhej triedy- rozprávkové knihy s veľkými písmenkami.

Výhodou DV je aj to, že dieťa sa môže učiť celý deň. Je mnoho činností, kedy si človek prirodzene osvojuje to, čo bude v života potrebovať, čítanie, písanie, porozumenie textu, kupecké počty, ale aj vnímanie Prírody a kolobehu ročných období, predvídavosť, úsudok, rozhodovanie…

Základnou podmienkou je dostatok času a trpezlivosti. Dnešný spôsob života je rýchly a zameraný na okamžitý výsledok, DV zamestná prinajmenšom jedného z rodičov na niekoľko hodín denne. Čo sa mňa týka, s nenaplnenými očakávaniami som sa zatiaľ nestretla.

DV ma ale primälo učiť sa nové veci a zaujímať sa o vzdelávanie hlbšie. Zo začiatku sme nemali skúsenosti a postupovali podľa plánov a učebníc. Dobré učebnice majú v nižších ročníkoch pre deti svoje čaro, pomohli nám napr. v matematike. Ani nie pre to, že by sa deti nenaučili počítať prirodzenejšie, ale odbúrali pri skúškach stres z neznámych úloh. Čítanie spôsobom bez slabikovania sa nám tiež osvedčilo. V prvoukách už ale išlo predovšetkým o to naučiť sa prevádzať poznatky zo života do reči učebníc. Aj to sa zíde.

Zlom pre nás znamenalo objavenie knihy Respektovat a být respektován, ktorá je súčasťou vzdelávacieho plánu našej školy v ČR. Venuje sa aj vytváraniu a pestovaniu vzťahov. Tiež je v nej vysvetlené prečo by sme nemali venovať pozornosť známkam. Naše deti majú slovné hodnotenie, ktoré im prináša bohatšiu spätnú väzbu.

Postupne som nadobúdala skúsenosti, stretla sa s rôznymi ľuďmi a prístupmi, získali sme si dôveru školy…,takže už sa nedržím kŕčovito učebníc, netrvám na stopercentných výkonoch.

Vo vyšších ročníkoch je náročnejšie udržať u dieťaťa záujem. Učiva pribúda a vyžaduje si viac času (piatak asi 3 hodiny sústredenej práce). Veľmi nám pomáha projektové vyučovanie a rada z montessori školy: vyždímejte téma až na dno. Prednostne sa venujeme tomu, čo deti baví a v tom hľadáme učivo, ktoré treba zvládnuť. To samozrejme nejde vždy, ale často áno.

Deti môžu veľa času stráviť v prírode, stále niečo vyrábajú z „prírodnín“, ktoré sú okolo domu bez toho, že by im to niekto plánoval, majú veľa pohybu, učia sa popri nás tomu, čo robíme my. Navyše môžu veľa cestovať a spoznávať život, majú čas a sily na svoje záujmy a hry.

S pribúdajúcim vekom rastie potreba nájsť si seberovných kamarátov. Zdôrazňujem seberovných. Naši chlapci nemajú ťažkosti medzi deťmi, ale skutočných kamarátov si vyberajú.

DV nám umožňuje koncertovať a pripravovať sa na koncerty aj v pracovné dni, predĺžiť si pobyt na zaujímavom mieste, tak ako uznáme za vhodné.

Veľmi dôležitá je aj škola, ktorá DV zastrešuje. Skúšky môžu prebiehať príjemne a v pohode.

DV je významnou súčasťou prírodného spôsobu života. Umožňuje rodine plynulo odovzdávať deťom svoje hodnoty. Tam, kde nie je v blízkosti alternatívna škola, chráni deti pred neblahými vplyvmi bežného školstva. Okrem toho rozvíja tvorivosť, chuť objavovať, prepojenie učenia a skutočnosti. Vyžaduje si však sústavnú prácu na vzťahu rodičov a detí.

Od rodičov okrem času a trpezlivosti ochotu učiť sa nové veci a prekonávať zažité postoje a hranice. Rodič by nemal byť pre dieťa náhradou za učiteľa, ale sprievodcom na ceste čo najslobodnejšieho poznávania.

podobné články:

DOMÁCE VZDELÁVANIE NA SLOVENSKU – 1.časť – Základné údaje

DETI SÚ NAŠE ZRKADLO Domáce vzdelávanie – 2.časť – príčiny a následky 

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/domace-vzdelavanie-ako-sucast-prirodneho-sposobu-zivota

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.