ŽIARISLAV

g.zsžije na lesnej samote v stoličných vrchoch.  Dvanásť rokov vyrába, niekedy s pomocou občasných učeníkov, novodrevné píšťaly koncovky, pomerné dvojačky i nepomerné (jeho vynález sa medzičasom ujal) a založil tradíciu novodrevnej výzdoby. Na tieto ladené nástroje aj učí hrať. V Dielni Na Medzi nárazovo vyrába slovanské bubny-doby.  Kedysi vyrábal i luky a šípy (dnes občas). 

Vyšľachtil odolné, prírodne sfarbené a rohaté, slušne dojace  „vrchárske kozy“ (kamzičieho vzhľadu), z ktorých mlieka  vyrába jemne zrejúci kozí syr (i nakladaný) a kozlence dodáva do iných prírodných chovov. V sade udržiava miestne vysokokmenné jablone. Vo voľnom chove v malom chová tiež kone, valašské ovce a slovenské čuvače, gazduje na prírodne pestrých, čiastočne zarastených lesopasienkoch. Každý rok usporadúva Dvory prírodných remesiel. Zostavil námet Gazdovskej obrody.

Spojenie: Vyd. Diva 0907 740 868

 

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/ziarislav