Voláme Turoňa… video

Obrad Turoňa natočený behom vedomeckého tábora r.2014 vo vedomeckom stredisku Na Medzi.

Trvalý odkaz: https://www.zemosvet.sk/volame-turona